۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۲

بررسی موضوع اعمال ۲۰ درصدی مالیات بر طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی

در جلسه روسای دانشگاه‌های کشور با معاون اول رئیس جمهور، موضوع اعمال ۲۰ درصدی مالیات بر طرح های تحقیقاتی دانشگاهی بررسی شد.

به گزارش عیارآنلاین، روسای دانشگاه های کشور با معاون اول رئیس جمهور جلسه ای داشتند و در خصوص رفع مشکلات بودجه ای گفتگو کردند.

احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این خصوص گفت گفت: در سال جاری برای دومین بار است که روسای دانشگاه های کشور همراه با وزیر علوم و معاونان این وزارتخانه با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتند.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور از سوی هیات دولت مدافع توسعه و رفع تمامی مشکلات دانشگاه ها و آموزش عالی کشور است و درحال پیگیری مشکلات دانشگاه ها در هیات دولت است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در این جلسه مشکلات اعتباری و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به طور مثال موضوع اعمال ۲۰ درصدی مالیات بر طرح های تحقیقاتی نیز در این جلسه مطرح شد.

متمدی تاکید کرد: در هیات دولت تصویب شده تا اعمال مالیات بر طرح های تحقیقاتی در قالب لایحه به مجلس ارسال شود که در این لایحه میزان مالیات بر طرح های تحقیقاتی به ۵ درصد کاهش می یابد.

وی گفت: همچنین در این جلسه موضوع بودجه دانشگاه های کشور نیز مطرح و قرار شد بودجه دانشگاه ها در سال جاری به صورت ۱۰۰ درصدی اختصاص یابد.

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: