راه اندازی ۶۰۰ صندوق تامین مالی خرد روستایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از راه اندازی صندوق تامین مالی خرد در ۶۰۰ روستای کشور خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، اصغر نوراله زاده در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: یکی از محدودیت های که همواره روستائیان با آن رو برو هستند دسترسی کم آنها به منابع مالی است.

وی اظهار داشت : از یک سال و نیم پیش برای اینکه بتوانیم این مشکل را در بخشی از روستاهای کشور رفع کنیم ابتدا ۶۰۰ روستا را در ۱۴ استان هدف گذاری کردیم ( این استانها معمولا استانهای کمتربرخوردار بودند) تا بتوانیم یک نظام تامین مالی را در محیط روستایی برای آنان ایجاد کنیم البته با کمک خود روستائیان، در یک سال و نیم گذشته در این ۶۰۰ روستا افرادی را آموزش دادیم از بین خود روستاها که بتوانند
نظام تامین مالی متناسب با متقضیات روستا و متناسب با نظام اعتبارسنجی داخل روستا برای آنها ایجاد کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: این افراد را از بین خود روستائیان با هماهنگی جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی آموزش دادیم. اولین دوره وام دهی نزدیک به ۶۰۰ صندوق تامین مالی خرد در روستاها از اول مهر آغاز شده است. از مجموع ۶۰۰ صندوق تامین مالی تاکنون ۵۲۰ صندوق موفق به ارائه تسهیلات به روستائیان شده اند.

وی افزود: صندوق کارآفرینی امید تسهیلات لازم صندوق های تامین مالی خرد را تامین و صندوق های مزبور هم این منابع را در اختیار روستائیان قرار می دهند در ضمن گزارش را هم به ما می دهند که این منابع را برای چه طرح های پرداخت کرده اند.

نوراله زاده بیان داشت: اعتباری که برای این صندوق های در نظر گرفته می شود بخشی از طرف دولت وبخشی از طرف خود روستائیان تامین می شود.هر اندازه روستائیان منابع پس اندازه کرده باشند در این صندوق ها ما به همان اندازه به روستائیان تسهیلات می دهیم به عنوان سهم آورده و هم به خود صندوق که توان وامدهی افزایش پیدا کند و بتواند روستائیان را مورد حمایت مالی قرار دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشاغل خانگی و روستایی مشمول دریافت تسهیلات از سوی این صندوق های می شود، گفت: شرایطی که این صندوق ها دارند اینکه ما افرادشان را باید آموزش دهیم که بتوانند دفاتر این صندوق ها را مدیریت کنند همینطور بتوانند طرح ها را شناسایی کنند، تصویب کنند و در نهایت تسهیلات پردا خت کنند لذا ما روستاهایی را از قبل مطالعه و شناسایی کردیم که ببینیم که این ظرفیت و آمادگی وجود دارد که بتوانیم چنین صندوق های را ایجاد کنیم لذا این صندوق ها دیگر خودشان تصمیم می گیرند با مکانیزم بومی خودشان تصمیم می گیرند و به افراد تسهیلات پرداخت می کنند.

وی افزود: ما فقط سعی می کنیم اینها را آموزش دهیم و مداخله زیادی در مناطق روستایی نداشته باشیم چون مقرراتی که ما وضع می کنیم اصلا ممکن است سنخیتی با شرایطی که افراد در روستا دارند ، نداشته باشد بعضا برای آنها مشکل ایجاد کند به ویژه در بخش تضامین.

نوراله زاده یادآور شد : معمولا نظام تضمین مالی رسمی تضمین های می خواهد که روستائیان به راحتی نمی توانند این تضامین را برآورده کنند ولی خود آنها با مکانیزم های خودشان به راحتی می توانند تضمین دهند، همدیگر را خوب در روستا می شناسند، از وضعیت اعتباری همدیگر به خوبی وافق هستند و بازپرداخت هم بر آنها خیلی راحت تر است.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: