همکاری دانشگاه تهران با بنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی

رئیس بنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی با رئیس دانشگاه تهران دیدار و درخصوص همکاری های علمی و آموزشی مشترک گفتگو کرد.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از دانشگاه تهران، در جلسه‌ای اینکوک پارک رئیس بنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی با محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف درخصوص موضوعاتی از قبیل بررسی امضای یاداشت تفاهم همکاری، اعطای بورس‌های تحصیلی به اعضای هیات علمی، کمک به ایجاد موسسه یا مرکز مطالعات آسیایی در دانشگاه تهران، مشارکت در برگزاری سمینارهای بین‌المللی مشترک، تبادل تجربه با مرکز مطالعات کارآفرینی اجتماعی بنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های تحقیقاتی بحث و تبادل نظر کردند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: