عبدالاحد، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد: سرمایه گذاری در منابع انسانی، موثرترین پاسخ به سالخوردگی

بزرگداشت روز جهانی سالمندان، شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ با موضوع ” نه، علیه هر گونه تبعیض سنی” برگذار شد. بدین منظور دو مراسم توسط سازمان های اجرایی مرتبط و با همکاری صندوق جمعیت ترتیب داده شد.

به گزارش عیارآنلاین،  برنامه اول در دانشگاه بهزیستی و علوم توانبخشی با حضور ۱۵۰ میهمان از جمله مقاماتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، شورای شهر تهران، برخی سازمان های غیر دولتی و عده کثیری از سالمندان برگزار شد.

در بخش افتتاحیه، دکتر خورشید، ریاست دانشگاه، در رابطه با روند سالخوردگی در ایران و اهمیت برنامه ریزی صحیح برای پاسخ به نیازهای جمعیت سالمند، صحبت کرد.  دکتر خورشید همچنین بر ارزش های فرهنگی-اجتماعی و مذهبی که باعث ایجاد زندگی شرافتمندانه و بدون تبعیض برای سالمندان می شوند، تاکید کرد.

آقای ویل پارکس، هماهنگ کننده موقت مقیم سازمان ملل متحد و نماینده یونیسف در ایران، بیانیه دبیر کل سازمان ملل را خواند. پس از آن، آقای محمد عبدالاحد، مسئول صندوق جمعیت در ایران، بیانیه دکتر باباتونده اوسوتیمهین، دبیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، را قرائت کرد و حمایت خود را  برای مسائل سالخوردگی جمعیت و بهره وری از سود جمعیتی اعلام داشت.

بعد از ظهر آن روز، دبیرخانه شورای عالی سالمندی با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و صندوق جمعیت، این روز را با حضور بیش از ۸۰۰ سالمند جشن گرفتند.

در پیام خوش آمد خویش، دکتر براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندی دررابطه با دستاوردهای دولت به خصوص سازمان بهزیستی و تخصیص ردیف بودجه سالمندان توسط سازمان برنامه ریزی و بودجه، توضیح داد.  وی همچنین اضافه کرد که دولت به ترویج سالمندی فعال و سالم با همکاری با نهاد های بین المللی ادامه خواهد داد.

 Dr. Farid Barati Sedeh
دکتر براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندی

دکتر محسنی بندپی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی از پیشرفت های روی داده در زمینه بهداشت سالمندان و افزایش امید به زندگی زنان به ۸۰ سال تقدیر کرد.  وی به همکاری های موثر با معاونت امورزنان در زمینه آموزش مهارت های زندگی به بیش از ۴۵۰۰۰ زن سالمند اشاره کرد.

در ادامه این مراسم آقای محمد عبدالاحد، مسئول صندوق جمعیت در ایران بیانیه دبیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، را قرائت و تاکید کرد که سرعت و سطح سالخوردگی در کشورهای در حال توسعه ای که مشابه ایران هستند به وضوح بیشتر از باقی جهان است. از این رو، آقای عبدالاحد سرمایه گزاری در منابع انسانی را به منظور بهره وری از اولین سود جمعیتی حیاتی دانست و آن را موثرترین پاسخ به سالخوردگی جمعیتی و نیاز سالمندان شناخت. سود جمعیتی دوم فقط وقتی امکان پذیر می باشد که نیروی کار جوان بتواند برای دوران بازنشستگی خود سرمایه گذاری کند و در نتیجه آن، اولین سود جمعیتی را تبدیل به دارایی و توسعه پایدار کند.

Mr. M. Abdel-Ahad
از چپ: دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، آقای فیروزآّبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، دکتر محسنی بندپی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، آقای محمد عبدالاحد، مسئول صندوق جمعیت در ایران

دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی بیانیه رئیس جمهوردکتر روحانی را در رابطه با روز جهانی سالمندی خواند.  این بیانیه متذکر می شد کهدولت یازدهم تمام تلاش خودرابکارگرفته تابتواندجامعه ای مناسب برای زندگی همه ایرانیان وازجمله سالمندان فراهم کندکه برای زندگی همه گروههای سنی باکیفیت٬پویا و امیدبخش باشد.در بیانیه خود، دکتر روحانی همچنین به موضوع پیر شدن جمعیت و  چالش وفرصتی پیشروی کشورها اشاره کرد و این سؤال را طرح کرد که دولت ها وجوامع چه اندازه آماده رویارویی بااین پدیده هستند.

به نقل از رئیس جمهور، دکتر ربیعی بر اشتغال پایدار و سیاست های درست برای بازنشستگی کارآمد تاکید کرد و این را بدان معنا دانست که آینده سالمندان به سرنوشت توسعه اقتصادی ایران گره خورده است. دکتر ربیعی همچنین اعلام کرد که در آینده ای نزدیک و به یاری دادگستری جمهوری اسلامی ایران، قانونی برای رفع تبعیض سنی و حمایت از سالمندان آماده خواهد شد.

در هر دو این مراسم از ۵۰ سالمند برای کار اجتماعی مفیدشان تقدیر شد.

منبع: دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: