مولاوردی:اسکاپ ظرفیت مهمی برای پرداختن به چالش های فراروی زنان منطقه آسیا و اقیانوسیه است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) را ظرفیت مهمی برای پرداختن به چالش های مشترکی دانست که فراروی زنان منطقه آسیا و اقیانوسیه است.

به گزارش عیارآنلاین، «شهیندخت مولاوردی» در حاشیه دومین نشست سران مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی در بانکوک با «شمشاد اختر» معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) دیدار کرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این دیدار ضمن ابراز خوشوقتی از فراهم شدن این فرصت، به اراده دولت یازدهم در شناسایی و جلب مشارکت و بهره مندی از تمامی ظرفیتها برای پیشبرد امور و برنامه های خود نیز اشاره کرد .
مولاوردی با بیان اینکه کشور ما هم اکنون در آستانه تصویب برنامه ششم پنج ساله توسعه ای خود به سر می برد، افزود: این شرایط فرصت مناسبی برای تعیین چارچوب حرکت آتی حوزه زنان و خانواده در اختیار ما قرار داده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه ضمن اشاره به تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار(SDG) در ایران از راه اندازی کمیته تخصصی آرمان پنجم در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد که تلاش دارد با بومی سازی شاخص ها اهداف مندرج در سند توسعه پایدار را محقق کند.
مولاوردی با اشاره به اهمیت مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی (ACD) که هدف اصلی آن حرکت به سمت آسیای واحد است، اظهار امیدواری کرد تا اجلاس آتی این مجمع در امارات (۲۰۱۸) زنان منطقه جایگاه و نقش مناسبی در مجموعه مباحث و محورهای در دستور کار آن اجلاس یافته و از سوی دیگر موضوعات و مسایل حوزه زنان و خانواده نیز جای مناسب خود را در آن مجموعه بیابد و غیبت زنان و نادیده گرفتن مسایل و مباحث آنان در دو اجلاس قبلی در اجلاس آتی جبران شد.
** زنان در برخی کشورها از سطح بالای مشارکتی برخوردارند
«شمشاد اختر» معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی اسکاپ هم با اظهار خوشوقتی از این دیدار و ابراز تاسف از کوتاه بودن مدت آن (با توجه به برنامه ریزی مفصلی که جهت بازدید از اسکاپ و دیدار با مدیران آن انجام شده بود)، ضمن تایید توجه به جایگاه و نقش زنان و مسایل آنان در مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی به پیگیری خود جهت تحقق این مهم در اجلاس آتی اشاره کرد.
معاون دبیرکل و مدیر اجرایی اسکاپ افزود: زنان منطقه در یک وضعیت مشابهی به سر نمی برند و در برخی کشورها زنان از سطح بالای مشارکتی برخوردارند و اما در برخی کشورها کاملا حذف شده اند که به نظر می رسد از ظرفیت مجمع گفت وگوی همکاری آسیایی و اسکاپ می توان برای ارتقای سطح مشارکت زنان منطقه بهره برد.
شمشاد اختر با توجه به اقدامات و فعالیت های اسکاپ در جمع بندی و ارائه گزارش پکن+۲۰ به سازمان ملل و پیگیری برنامه ریزی و بودجه ریزی جنسیتی و ارائه آمار و شاخص های جنسیتی در کشورهای عضو و تشکیل کمیته آمار در دبیرخانه اسکاپ، نسبت به تبادل تجارب و اطلاعات و ارسال مستندات لازم به ایران اعلام آمادگی کرد.
معاون رئیس جمهوری ضمن استقبال از این همکاری، از وی جهت سفر به ایران در آینده نزدیک دعوت به عمل آورد تا از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات و واقعیات زندگی زنان ایرانی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) یکی از کمیسیونهای منطقه ای پنجگانه سازمان ملل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که با نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان فعالیت می کند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: