سقف ۱۸ میلیونی برای حقوق پزشکان

شریفی مقدم، قائم مقام نظام پرستاری: در بحث پرداخت ها سازمان نظام پرستاری، نهادهای پرستاری و فعالین صنفی پرستاری ورود کردند که با ورود مجلس و سیستم های نظارتی مشاهده می کنید که برای پرداخت ها در حال تعیین سقف هستند که به مبلغ ۱۸ میلیون برای پزشکان به نتیجه رسیده اند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد شریفی مقدم در جمع فعالین صنف پرستاری افزود: جامعه پرستاری باید منتظر تحولات گسترده تر باشد.

وی اظهار داشت: اعتقاد من بر این است که حتی ۵ نفر فعال صنفی نیز می توانند پرستاری کشور را متحول کنند، حال اگر تعداد این افراد بیشتر و بیشتر باشد، اتفاقات بزرگی برای جامعه پرستاری رخ خواهد داد و اثرات آن قابل مشاهده خواهد بود و با این تعداد فعال صنفی هیچ سیستمی قابلیت رویارویی با پرستاری را ندارد و چاره ای جز تمکین خواسته های پرستاری نخواهند داشت.

شریفی مقدم با اشاره به مهمترین شعار جنبش عدالت خواه که برقراری عدالت همه جانبه در نظام سلامت است، افزود: فعالین صنفی حرفی خارج از عرف نمی زنند. مهترین شعاری که جنبش عدالت خواهی داشتند، برقراری عدالت همه جانبه در نظام سلامت است که به عنوان خواسته اصلی این جنبش بود. در این خواسته بحث فقط عدالت در پرداخت نیست بلکه عدالت در پرداخت یکی از موضوعات است و عدالت در برخورد نیز یکی دیگر از محورها به شمار می رود.

وی در ادامه به موضوع پرداخت ها در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: در بحث  پرداخت ها سازمان نظام پرستاری، نهادهای پرستاری و فعالین صنفی پرستاری ورود کردند که با ورود مجلس و سیستم های نظارتی مشاهده می کنید که برای پرداخت ها در حال تعیین سقف هستند که به مبلغ ۱۸ میلیون برای پزشکان به نتیجه رسیده اند و این از طریق گردش اطلاعات، مصاحبه و مکاتبه فعالین صنفی صورت گرفت و سازمان نظام پرستاری نیز به عنوان یک پشتیبان در تمام عرصه ها حضور خود را اعلام نمود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: