افزایش نظارت بر طرح تحول سلامت

نحوه اجرای طرح تحول سلامت که این روزها، منتقدان جدی دارد، زیر ذره‌بین پایش و نظارت خواهد رفت.

به گزارش عیارآنلاین، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از آغاز برنامه پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه تحول خبر داد. دکتر ناصر کلانتری در حاشیه نشست اعضای گروه‌های پایش و نظارت گفت که با تشکیل گروه‌های متخصص، روند اجرای برنامه تحول در حوزه بهداشت در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: حوزه گسترش معاونت بهداشت اقدام به تشکیل گروه‌های متخصص شامل کارشناسان فنی برنامه‌ها، کارشناسان فنی گسترش واحدهای بهداشتی و درمانی و کارشناسان امور مالی در کنار هم کرده است. این تیم‌ها برای نظارت و ارزشیابی و پایش تک تک اقداماتی که در برنامه تحول در حوزه بهداشت نوشته شده بود، به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: در این برنامه‌ها بر مواردی از قبیل فرایند استقرار برنامه تحول شامل انتخاب محل پایگاه‌ها و مراکز خدمات، کارکنانی که باید در این مراکز باشند، نحوه آموزش این نیروها، نحوه به‌کارگیری آنها، پرونده‌های الکترونیک سلامت، استقرار زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت و برنامه‌های خدماتی که در این واحدها به مردم ارائه می‌شود، نظارت می‌شود.

قائم‌مقام معاون بهداشت گفت: همچنین منابع مالی که از طریق حوزه بهداشت و ردیف‌های متمرکز به دانشگاه‌ها داده شده و نحوه هزینه کرد و محل هزینه‌کردشان براساس برنامه تحول کنترل می‌شود و مواردی که از محل اصلی هزینه خارج شده و در محل دیگری هزینه شده باشد، مشخص می‌شود و با دانشگاه مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد. دانشگاه‌هایی هم که درست کار کردند تشویق می‌شوند.

این در حالی است که طرح پایش و ارزیابی ویژه برنامه تحول نظام سلامت در حوزه درمان نیز اواخر سال گذشته توسط معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شد ولی نتایج آن با وجود اعلام قبلی، به‌صورت عمومی اعلام نشده و نادر عسگری، مدیر اجرایی برنامه نظارت بر طرح تحول تنها به اعلام خبر رضایت مردم از این طرح بسنده کرد. محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در این‌باره گفت که در جریان طرح نظارت و ارزیابی تحول نظام سلامت، از ۵۲۸بیمارستان وابسته به ۵۵دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور بازدید به عمل آمد و ۱۰تیم نظارتی مشتمل بر ۱۵۰ارزیاب مجرب، ۱۵۷۵روز ماموریت نظارتی خود را انجام داده‌اند.

انتقادات دانشجویان پزشکی از اجرای طرح تحول

اقدام خودنظارتی معاونت بهداشت وزارت بهداشت در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر، بسیج دانشجویی ۳۲دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در نامه‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به عوارض شدید نحوه اجرای طرح تحول سلامت هشدار دادند.

در این نامه با اشاره به اجرای غلط طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، خطاب به نمایندگان آمده است: «اکنون فرصت خوبی در برنامه ششم توسعه برای شما به‌وجود آمده است تا با تصویب قوانین کارآمد و اعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه از تشدید بحران به‌وجود آمده پیشگیری نموده و سلامت و منافع درازمدت مردم را بر انگیزه‌های صنفی پزشکان و فشارهای سیاسی ترجیح دهید».

۵هدف، ۸بسته و نتیجه‌ای نامشخص

دولت یازدهم اجرای برنامه تحول سلامت را پس ا ز یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است. در این راستا ۵هدف اصلی، افزایش پاسخگویی نظام سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، کاهش درصد خانوارهایی که به‌خاطردریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند، بهبود پیامدهای بیماران اورژانسی و افزایش زایمان طبیعی در دستور کار قرار گرفت که جز در مورد کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، آن هم با تحمیل هزینه‌ای کمرشکن به دولت، هنوز به هیچ‌یک از اهداف خود نزدیک نشده است. این درحالی است که برآورد دقیقی از پیشرفت ۸بسته زیرمجموعه طرح تحول سلامت که از سوی وزارت بهداشت معرفی شده، نیز وجود ندارد.

تحقیق و تفحص از طرح تحول

از سوی دیگر، برخی از نمایندگانی که منتقد نحوه اجرای طرح تحول سلامت نیز هستند، طرح تحقیق و تفحص را در راهروهای بهارستان کلید زده‌اند. اواسط شهریور‌ماه بود که احمد همتی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس از امضای ۲۰نماینده پای طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت خبر داد. این عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با همشهری گفت که طراحان تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت با یک محور اصلی و۴محور فرعی، مطالبات خود را پیگیری می‌کنند. نحوه هزینه‌کرد منابع مالی طرح تحول، وضعیت دارو، مشکلات بیمه‌ها و تأمین اجتماعی و نحوه اجرای طرح تحول، مهم‌ترین دغدغه نمایندگان در تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت است.

۷سرفصل تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

منتقدان نحوه اجرای طرح تحول سلامت، ۷سرفصل را برای این تحقیق و تفحص در نظر گرفته‌اند.
نحوه توزیع اعتبارات طرح تحول سلامت بین «روستا‌ها و شهر‌ها» و مناطق «برخوردار و محروم»
تطبیق پرداختی به پزشکان و دست‌اندرکاران بخش سلامت با قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی نحوه پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و پرستاران بخش دولتی و عمومی قبل از اجرا و پس از اجرای طرح تحول سلامت
گزارش اثربخشی مکانیسم‌های کنترل مالی و اداری اعمال شده جهت اطمینان از تک شغله و تمام وقت بودن پزشکان پس از اجرای طرح تحول سلامت
گزارش نحوه و میزان برخورد با پزشکان متخلف و نتایج حاصله
بررسی میزان اعتبارات صرف شده جهت واردات دارو و تجهیزات پزشکی پس از اجرای طرح تحول سلامت و تطبیق آن با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (مقایسه فعالیت واردکنندگان از سال ۹۰ تاکنون)
گزارش هزینه‌کرد از عملکرد یک درصد ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک حوزه «آموزش و پیشگیری و بهداشت» و حوزه «درمان».

منبع: سلامت نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: