معاونت امور باغبانی وزارت کشاورزی:

۲۷۴هزار هکتار از اراضی در برنامه هفتم توسعه نوسازی می شود

مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۴۰ درصد از باغ های کشور بیش از ۳۰ سال سن دارند و به همین خاطر اصلاح و نوسازی باغات حائز اهمیت است.

به گزارش عیارآنلاین، ابوالقاسم حسن پور مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در رابطه با وضعیت باغات کشور و برنامه های اصلح و نوسازی باغات بیان داشت: ۱۷۱ هزار هکتار از باغ‌ها در برنامه ششم توسعه اصلاح و نوسازی می‌شود؛ چرا که طول عمر باغات و اداره آنها به روش سنتی میزان بهره وری را کاهش می‌دهد؛ همچنین  ۲۷۴ هزار هکتار از اراضی در  برنامه هفتم نوسازی خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که با اصلاح و نوسازی میزان تولیدات باغات تا چه اندازه افزایش خواهد یافت, گفت: اصلاح و نوسازی در برنامه ششم موجب افزایش تولیدات از ۱۷ میلیون تن به ۲۲ میلیون تن خواهد شد و در برنامه ششم توسعه ۵۷ میلیون اصله نهال برای این کار تامین خواهد شد و  حداقل هزینه برای هر هکتار باغ ۶ میلیون تومان برآورد شده است.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: