ضرورت تسریع در اجرای آیین نامه رفع تداخل زمین های ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان

اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور: تسریع در روند اجرای دقیق آیین نامه رفع تداخل زمین های ملی، دولتی و مستثنیات لازم است. این امر زمینه ساز حل یکی از مشکلات مهم و قدیمی کشاورزان می شود. برنامه ریزی های لازم برای برگزاری جلسه مشترک ملی در این زمینه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در نیمه دوم آذرماه صورت گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا اورنگی در نشست بررسی چگونگی اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اشاره به ابلاغ شیوه نامه و اجرای آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی افزود: وزیر جهاد کشاورزی بر هماهنگی بیشتر دست اندرکاران و تسریع در اجرای این آیین نامه تاکید دارد.
این مسئول بر ضرورت آموزش دست اندرکاران اجرایی این آیین نامه تاکید کرد و گفت: در بحث آموزش بزودی سازوکاری را مشخص می کنیم تا کارشناسان امور اراضی و منابع طبیعی استان ها به صورت متمرکز و مشترک آموزش های لازم را سپری کرده و سپس در استان ها به آموزش دیگر کارشناسان و انتقال تجربیات به آنان بپردازند.
اورنگی با بیان اینکه اولویت سازمان در تهیه نقشه های کاداستر اراضی کشاورزی، موضوع رفع تداخلات و پهنه های مورد اختلاف است، اضافه کرد: باید در زمینه حل مشکلات مردم به آن دسته از پلاک هایی اولویت داد که در کمیسیون ماده واحده طرح شده اند.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری جلسه مشترک ملی در این زمینه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در نیمه دوم آذرماه صورت گرفته است.

** تهیه نقشه های تجمیعی اراضی کشور مانع از تضییع حق مردم
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نیز با تاکید بر اجرای مقررات رفع تداخل ناشی از اجرای قوانین موازی گفت: باید با مدیریت صحیح در مسیری پیش برویم که بتوانیم هر چه زود تر نقشه های تجمیعی اراضی را تهیه کنیم تا حقی از مردم در این زمینه پایمال نشود و این کار وظیفه شرعی و قانونی ماست.
بر اساس این گزارش، نشست مشترک رییسان و مدیران سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره چگونگی اجرای آیین نامه اجرایی رفع تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان (موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) با حضور مشاوران وزیر و تنی چند از رییسان سازمان جهاد کشاورزی، مدیران امور اراضی و مدیران کل منابع طبیعی استان های کشور، سه شنبه در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: