۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴

گلایه های کارخانه های لبنی از نبود زیر ساخت های لازم

مدیر عامل سابق اتحادیه های لبنی: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمان صدور مجوز پروانه فعالیت باید به تعهدات خود عمل کنند. با توجه به مشکلات بانکی، نبود نقدینگی و بالا بودن هزینه های تمام شده، ایجاد زیر ساخت ها ی لازم از سوی کارخانه های مربوطه منجر به افزایش هزینه ها و کاهش رقابت پذیری آنها در مقایسه با کارخانه هایی که همه زیرساخت ها برای آنها مهیاست، می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل سابق اتحادیه های لبنی در خصوص مشکلات زیرساختی برخی کارخانه های لبنی اظهار داشت: براساس مجوز وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت بایستی در شهرک های صنعتی زیرساخت های لازم فراهم شود؛ چرا که این امر وظیفه کارخانه ها نیست.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات بانکی، نبود نقدینگی و بالا بودن هزینه های تمام شده، ایجاد زیر ساخت ها ی لازم از سوی کارخانه های مربوطه منجر به افزایش هزینه ها و کاهش رقابت پذیری آنها در مقایسه با کارخانه هایی که همه زیرساخت ها برای آنها مهیاست، می شود.
مدیر عامل سابق اتحادیه های لبنی با بیان اینکه در پروانه بهره برداری میزان آب، گاز و برق مصرفی مورد نیاز و … درج شده، بیان کرد: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمان صدور مجوز پروانه فعالیت باید به تعهدات خود عمل کنند تا بر  هزینه های سربار کارخانه افزوده نشود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: