معاون وزیر نیرو:

جایگزینی پساب فاضلاب با چاههای کشاورزی در دستور کار قرار گرفت

میدانی، معاون وزیر نیرو: در راستای اجرای طرح جامع احیای منابع زیر زمینی آب، علاوه بر مسدودسازی چاههای غیرمجاز، جایگزینی پساب تصفیه شده فاضلاب با چاههای مجاز کشاورزی را در دستور کار قرار داده ایم. عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و یکی از علل اصلی افزایش برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی توسعه ناموزون کشاورزی و برداشت هایی است که به طور مستمر در طی سالها افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر در مجموعه ۶۰۹ دشت کشور، توسعه برداشت آب در ۳۵۰ دشت ممنوع اعلام شده و به عبارتی دشت ممنوعه هستند.

به گزارش عیارآنلاین، رحیم میدانی اظهار داشت: عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و یکی از علل اصلی افزایش برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی توسعه ناموزون کشاورزی و برداشت هایی است که به طور مستمر در طی سالها افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر در مجموعه ۶۰۹ دشت کشور، توسعه برداشت آب در ۳۵۰ دشت ممنوع اعلام شده و به عبارتی دشت ممنوعه هستند؛ ما در راستای اجرای طرح جامع احیای منابع زیر زمینی آب، علاوه بر مسدودسازی چاههای غیرمجاز، جایگزینی پساب تصفیه شده فاضلاب با چاههای مجاز کشاورزی را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: با توجه به بحران منابع زیرزمینی آب و به منظور جبران بخشی از کسری حجم مخزن متوسط درازمدت سالیانه آبهای زیرزمینی کشور، استفاده از پتانسیل موجود پساب در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بدین منظور در کنار تکمیل و احداث پروژه های جدید تصفیه خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب، برای انتقال پساب تصفیه خانه های موجود و جدید به دشت ها، برای کشاورزی و تزریق به منابع زیرزمینی برنامه ریزی می شود.

میدانی با بیان اینکه «در تمامی کشورهای پیشرفته برای استفاده از پساب فاضلاب برنامه های مدونی دارند»، خاطرنشان کرد: میزان تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه های کشور به حدی است که پساب به استانداردهای مناسب برای آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی می رسد.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: