ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

گزارش// از سوی وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی «برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)» به استان‌ها ابلاغ شد./ اعتبارات این طرح پس از تایید ستاد اجرای مرکزی برنامه شهاب از منابع اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان تامین و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تخصیص خواهد یافت.

به گزارش عیارآنلاین، علی اصغر فانی طی نامه‌ای، دستورالعمل برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) را به منظور اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد؛ در مقدمه این شیوه نامه آمده است؛ مساله شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان از جمله مواردی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه اندیشمندان و صاحب نظران کشور است و در اسناد بالادستی کشور نیز نمود بارزی دارد و در سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۴ آمده است که کشور می بایست برخوردار از دانش پیشرفته توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی باشد.

براین اساس؛‌ این طرح با هدف شناسایی، هدایت و حمایت آموزشی، تربیتی و معنوی دانش آموزان دارای استعدادهای برتر، ایجاد ساز و کارهای مناسب در جهت رشد و بالندگی، تقویت درونی کردن هویت دینی و ملی و بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های استعدادهای برتر در پیشرفت کشور، در مدارس مجری سراسر کشور اجرا می شود.

بر اساس این گزارش،‌ اعتبارات این طرح پس از تایید ستاد اجرای مرکزی برنامه شهاب از منابع اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان تامین و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تخصیص خواهد یافت.

گفتنی است؛ این طرح زیر نظر شورای راهبری برنامه ملی شهاب در بنیاد ملی نخبگان اجرا می شود و در سطح وزارتخانه، اداره کل، شهرستان‌ها و مناطق و مدرسه ستادهای برنامه ملی شهاب کار نظارت و ارزیابی طرح ملی شهاب را برعهده دارند.

منبع: نسیم آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: