توانمند سازی معلمان مدارس غیر دولتی نسبت به سند تحول بنیادین و جایگاه معلمی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش: هدف از برگزاری دوره‌ آموزش سند تحول بنیادین و تبیین جایگاه معلم در مدرسه با رویکرد جدید و اصول و شیوه تدریس متناسب با نیاز روز است./ دوره های آموزشی ارتقای کیفیت در ابعاد مختلف آموزشی و پرورشی را مورد توجه قرار می‌دهد./ این دوره‌های آموزشی نه تنها معلم بلکه کادر مدرسه را نیز دربر می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی؛ از توانمند‌سازی معلمان این مدارس خبر داد و گفت: هدف از برگزاری چنین دوره‌هایی آموزش سند تحول بنیادین، تبیین جایگاه معلم در مدرسه با رویکرد جدید و اصول و شیوه تدریس متناسب با نیاز روز است.

وی با بیان اینکه این دوره ها به صورت آزمایشى و در مناطق محدودى اجرا می شود،ادامه داد: موسسات برای تقویت عملکرد معلمان و توانمندسازی علمی و آموزشی آنها باید این برنامه را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی با بیان اینکه معلمان این مدارس باید در دوره‌های ضمن خدمت ویژه کتابهای درسی جدید التألیف همانند سایر معلمان شرکت کنند، اظهار داشت: دوره های آموزشی توانمندسازی در نظر گرفته شده اهدافی والاتر را دنبال کرده و ارتقای کیفیت در ابعاد مختلف آموزشی و پرورشی را مورد توجه قرار می‌دهد.
گرد با اشاره به اینکه سال گذشته اولین دوره آموزش مراکز نیروی انسانی یا غیر دولتی در تهران برگزار شده است، یادآور شد: با توجه به اهمیت این مسئله اکنون به توسعه این مراکز پرداخته و در بیش از هشت استان با مجوز رسمی بحث توانمندسازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این دوره‌های آموزشی نه تنها معلم بلکه کادر مدرسه را نیز دربر می‌گیرد و باید روند آموزش‌ها به گونه‌ای باشد که معلمان با انگیزه و بدون توصیه موسس در دوره‌ها شرکت کنند.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی بیان کرد: چنانچه در بحث آموزش‌های ضمن خدمت نیاز به برگزاری دوره‌ها وجود داشته باشد نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش این مسئله را به تمامی موسسات اطلاع‌رسانی کرده تا معلمان مدارس غیر دولتی از این قاعده مستثنی نباشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: