خبر خوب برای بانک‌های ضعیف:

نتیجه رتبه‌بندی بانک‌ها اعلام نمی‌شود!

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه نیازی به اعلام عمومی نتایج رتبه بندی بانکها نیست، گفت:‌ به هر یک از بانک ها در این طرح درجه ای داده می شود.

به گزارش عیارآنلاین، فرشاد حیدری با اشاره به آغاز اجرای رتبه بندی بانکها از آبانماه امسال، درباره اعلام نتایج رتبه بندی گفت:‌ رتبه بندی یک رابطه بین بانک ها و بانک مرکزی است، بنابراین نیازی نیست که نتایج آن به صورت عمومی اطلاع رسانی و به مردم اعلام شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره اقداماتی که بانک مرکزی در این رابطه انجام خواهد داد، تصریح کرد:‌ بانک مرکزی در رتبه بندی به هر یک از بانکها درجه ای می دهد و این درجه ای است که بانکها نزد بانک مرکزی دارند و این درجه در تعامل فی مابین شبکه بانکی و بانک مرکزی دخیل است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که آیا بانکها از لحاظ دولتی و خصوصی بودن به صورت جداگانه رتبه بندی و درجه بندی خواهند شد، عنوان کرد:‌ خیر بانکها در رتبه بندی که انجام می شود از لحاظ خصوصی و دولتی بودن تفاوتی برایشان قائل نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه بانکی دولتی و یا خصوصی باشد یعنی فارغ از بحث سهامداری شان، آنها بانک هستند و ارزیابی های آنها بر اساس شاکله شان صورت می گیرد و در اصل ساختار سازمانی در رتبه بندی دخیل است.

منبع: بانک مردم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: