افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه نخست سال جاری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۷۷۳٫۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۹۷٫۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۹ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، در جدول ۱ که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۱۹۹٫۹هزار میلیارد ریال معادل ۶۷٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۲٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶٫۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۵ ماهه سال جاری معادل ۴۳۸٫۶هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶٫۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۱۹۹٫۹ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از ۵۰۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷٫۲ درصد آن (مبلغ ۴۳۸٫۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۱۰۷۳۱۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره۴۶۹۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۳۷۷۱۷۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: