نرخ تورم به عدد ۸٫۸ درصد رسید

بانک مرکزی: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۸ درصد است./ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش یافت./ شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

–    شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش یافت.

–    شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۵ درصد افزایش داشته است.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: