دبیراجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد: سالخوردگی منجر به نیروی مختل کننده اجتماعی می شود

دبیراجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت: سالخوردگی جمعیت در برخی کشورها می تواند موجب به وجود آمدن نیروی کارکوچک شود.

به گزارش عیارآنلاین، باباتونده اوسوتیمهین با صدورپیام که توسط نماینده اش روز شنبه در محفل صمیمی دیدارمسئولان رفاه کشور قرائت شد، افزود: تبدیل این جمعیت به نیروی کار و اثرات آن بر اقتصاد کشور به عوامل متعددی مانند بالا بردن سن بازنشستگی، مهاجرت و نهایتا بهره وری بهینه از افراد و دستگاه ها بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: سالخوردگی جمعیت می تواند تبدیل به نیروی مختل کننده اجتماعی شود زیرا نابرابری های اجتماعی با افزایش سن بارزتر می شوند. بطور مثال از آنجا که سابقه کار رسمی و دستمزد مردان بیشتر از زنان است در دوران سالمندی نیز درآمد مردان بطور متوسط ۶۸ درصد بیشتر از زنان است.اهمیت این موضوع در این است که جمعیت سالمند را بیشتر زنان تشکیل می دهند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین رفاه همگان طی انتقال جمعیت به سالخوردگی، نیاز است که تلاش بیشتری برای به حداقل رساندن نابرابری ها و بهبود شرایط زندگی سالمندان شود.
دبیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت: در سال ۲۰۱۵ ، افراد بالای ۶۰ سال، ۱۲٫۳ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دادند و انتظار می رود این سهم در سال ۲۰۵۰ به ۲۲ درصد برسد. پیش بینی می شود عمده رشد جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه باشد.
اوسوتیمهین افزود: بیش از نیمی از جمعیت سالمند جهان در قاره آسیا زندگی می کنند که ۵۰۸ میلیون نفر آنان بالای ۶۰ سال دارند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: