دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری:

نسبت به تعیین سرمایه‎ ایجاد بانکهای ‎خارجی منتقدیم

ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری: در ابتدا، رمقم مرو نظر برای تاسیس بانک خارجی، در مناطق ازاد ۲۵ میلیون یورو شد که بعد آن را به ۱۵۰ میلیون یورو رساندند و حالا به عدد ۱۰۰میلیون یورو رسیده است./این تصمیمها و رقم بالای سرمایه گذاری سبب می شود بانکی ایجاد نشود.

به گزارش عیارآنلاین، اکبر ترکان درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسیس بانک در این مناطق با سرمایه کمتر در قانون پیش بینی شده بود اما قوانین سختگیرانه ای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه بانک های خارجی ۲۵میلیون یورو تعیین شد.
وی ادامه داد: هنگامی که رقم سرمایه گذاری ۲۵ میلیون یورو بود، ۱۷ متقاضی پیدا شد اما نمی دانم به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه گذاری را به ۱۵۰میلیون یورو افزایش دادند.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه حالا رقم سرمایه گذاری به ۱۰۰میلیون یورو کاهش یافته است، اظهار داشت: این تصمیمها و رقم بالای سرمایه گذاری سبب می شود بانکی ایجاد نشود و حتی اگر با این رقم بانک های خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به ۵۰۰ میلیون یورو افزایش دهند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید شرایط برای حضور بانک های خارجی بیشتر فراهم شود، گفت: مناطق آزاد کنونی از موفق ترین مناطق کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی باید الگوی سند چشم انداز را در مناطق آزاد اجرایی کنند، گفت: در این مناطق به دنبال تجربه های نو هستیم.
به نوشته ایرنا، به فاصله کمتر از دو ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، اعضا تصمیم به کاهش ۵۰ میلیون یورویی سرمایه تعیین شده گرفتند. این در حالی است که در این مدت انتقادهایی از سوی مدیران مناطق آزاد در این زمینه مطرح شده بود.
اواخر تیرماه امسال شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد گرفت و آن را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد اما تاکید شد که انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تاسیس بانک بوده و ایجاد موسسه اعتباری غیربانکی در مورد چنین عملیاتی منتفی است.
ترکان معتقد بود که افزایش سرمایه تاسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد بسیار کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد. وی همچنین از مذاکراتی با بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که سیف دستور داده، این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.

منبع: بنکر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: