رییس سازمان امور عشایر عنوان کرد:

تولیدات ۵٫۷ میلیون تنی عشایر در کشور

قندالی، رییس سازمان امور عشایر: عشایر کشور سالانه ۵.۷ میلیون تن تولیدات مختلف دارند.۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید می‌شود، عشایر کشور سالانه ۱۹۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌کنند. جامعه عشایری کشور در قالب ۲۱۷ هزار خانوار در ۱۵ هزار نقطه جغرافیایی ساکن هستند. باید برای مهاجرت معکوس به نقاط عشایری برنامه‌ریزی شود. آنچه مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها را سبب شده به فقدان وجود منزلت اجتماعی برمی‌گردد، نه به فقدان اشتغال.

به گزارش عیارآنلاین، کرمعلی قندالی اظهار کرد: عشایر از مهمترین تولیدکنندگان کشور هستند که بخش زیادی از تولیدات دامی و صنایع دستی کشور توسط این جامعه تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید می‌شود، گفت: عشایر کشور سالانه ۱۹۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌کنند.

رییس سازمان امور عشایر جمعیت جامعه عشایری را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: جامعه عشایری کشور در قالب ۲۱۷ هزار خانوار در ۱۵ هزار نقطه جغرافیایی ساکن هستند.

قندالی در ادامه از عشایر به عنوان کانون‌های ارزش و تولید یاد کرد و افزود: باید برای مهاجرت معکوس به نقاط عشایری برنامه‌ریزی شود.

وی در ادامه خواستار توجه به منزلت اجتماعی در نقاط بکر روستایی و عشایری شد و افزود: آنچه مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها را سبب شده به فقدان وجود منزلت اجتماعی برمی‌گردد، نه به فقدان اشتغال.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: