قبولی بیش از ۹۰درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی در امتحانات

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش: آمار رضایت‌بخشی از استقبال اولیای دانش آموزان نسبت به ورود به مدارس غیر دولتی داریم./ نقش نظارتی در این مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر مدرسه‌ای فاقد کیفیت مورد انتظار آموزشی و پرورشی باشد با آن برخورد می‌شود./ بر اساس روش‌های نظارتی که در مدارس اعمال شده، بین ۸۴ تا ۹۹ درصد قبولی را در مدارس متوسطه شاهد بودیم.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی؛ پیرامون کیفیت مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف گفت: عوامل مهمی همچون معلم شرایط تحصیلی و رغبت دانش آموزان و تولید محتوای مناسب در این مسئله تاثیرگذار بوده و پس از آن باید نتایج و خروجی‌ها ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه کاری که به مردم سپرده شود نتیجه مثبتی دارد و مقام معظم رهبری نیز به این مسئله اشاره داشتند گفت: آمار رضایت‌بخشی از استقبال اولیای دانش آموزان نسبت به ورود به مدارس غیر دولتی داریم و بهترین ناظران بر عملکرد مدارس نیز همین اولیا هستند.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی افزود: نقش نظارتی در این مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر مدرسه‌ای فاقد کیفیت مورد انتظار آموزشی و پرورشی باشد با آن برخورد می‌شود.
گرد به تدوین کارنمای آموزشی نیز اشاره داشت و بیان کرد: طبق گزارشات موجود بر اساس روش‌های نظارتی که در مدارس اعمال شده و در رشته‌های تحصیلی گوناگون درصد قبولی بین ۸۴ تا ۹۹ درصد در مدارس متوسطه شاهد بودیم و تنها در برخی از استان‌ها این آمار به ۶۰ درصد رسیده است.
وی از سامانه نظارت جامع فنی به شیوه الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در این شیوه رسیدگی به اقدامات مدارس به شکلی جدی‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه در کنکور سراسری نیز در برخی رشته‌ها نفرات اول از مدارس غیر دولتی بودند بیان کرد: این مدارس با وجودی که سهمی قریب به ۱۱ درصد از مدارس را دارند اما از نظر آموزش و نتایج درصد قابل قبولی را به خود اختصاص دادند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: