تدوین شناسنامه کد ‌دار، برای تشخیص مراکز مجاز آموزش آزاد

زینی‌وند، مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش: تامین فضای مناسب آموزشی، جذب نیروی انسانی و محتوای آموزشی متناسب با شرایط بومی از جمله موارد مهمی است که در ساماندهی مراکز آموزشی آزاد مورد توجه قرار می‌گیرد./ شناسنامه‌ای برای کلیه این مراکز تدوین شده همچنین کد شناسایی برای هر مرکز در نظر گرفتیم تا خانواده‌ها به این وسیله امکان مراکز مجاز را داشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی زینی‌وند مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش؛ پیرامون توجه به مراکز آموزشی غیر دولتی آزاد و ساماندهی آن گفت: از عمده کارهایی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته تدوین استانداردها و مو‌لفه های موثر بر آموزش است.

وی ادامه داد: تامین فضای مناسب آموزشی، جذب نیروی انسانی و محتوای آموزشی متناسب با شرایط بومی از جمله موارد مهمی است که در ساماندهی مراکز آموزشی آزاد مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی اظهار داشت: این استانداردها تدوین شده و امیدواریم دستورالعمل آن در مراکز سراسر کشور تحقق پیدا کند.
زینی‌وند با بیان اینکه شناسایی مراکز مجاز و غیر مجاز از دیگر اقدامات انجام شده برای ساماندهی مراکز آموزشی آزاد است، عنوان کرد: شناسنامه‌ای برای کلیه این مراکز تدوین شده  همچنین کد شناسایی برای هر مرکز در نظر گرفتیم تا خانواده‌ها به این وسیله امکان مراکز مجاز را داشته باشند.
وی افزود: نحوه جذب نیروی انسانی نیز در قالب کا‌رگروهی با حضور مو‌سسان در شورا مطرح شده تا از حیث تناسب رشته و درس مورد تدریس نیروی انسانی متخصص به کار گرفته شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: