سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:

بیمه سلامت توانایی مدیریت منابع را ندارد

نعیمی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان: درحال حاضر امکان مدیریت منابع از سوی سازمان بیمه سلامت وجود ندارد زیرا زمانی که این سازمان تاخیر ۸ الی ۹ ماهه ای در پرداخت به برخی مراکز درمانی دارد قدرت نظارت بر منابع نیز وجود نخواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، محمدنعیم امینی‌فرد ، درباره اظهارنظر رییس سازمان بیمه سلامت مبنی بر اینکه این سازمان می‌تواند منابع را به خوبی مدیریت کند، افزود: درحال حاضر امکان مدیریت منابع از سوی سازمان بیمه سلامت وجود ندارد زیرا زمانی که این سازمان تاخیر ۸ الی ۹ ماهه ای در پرداخت به برخی مراکز درمانی دارد قدرت نظارت بر منابع نیز وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بر این باور هستیم که اگر سازمان بیمه سلامت از لحاظ ساختاری تقویت و تجمیع منابع انجام شود، همچنین سیاستگذاری ها نیز به درستی صورت گیرد می توان این امید را داشت که سازمان بیمه سلامت قادر به مدیریت منابع خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا ساختار شورای عالی بیمه سلامت تقویت شود و این شورا سیاستگذار اصلی باشد در این صورت می توان به تدریج صندوق های بیمه ای را نیز تجمیع کرد حال اعضای کمیسیون بهداشت و درمان استثناهایی نیز برای تجمیع این صندوق ها قایل شده به گونه ای که درنظر داریم تا درمان مستقیم تامین اجتماعی ادامه یابد و زیرمجموعه بیمه سلامت نباشد.

وی یادآور شد: بیمه های نیروهای مسلح نیز برای تجمیع بیمه ها نیازمند اذن رهبری است که بنا بر گزارشاتی که به دستمان رسیده مقام معظم رهبری نیز موافق هستند اما اعلام کرده اند که ابتدا دیگر بیمه ها تجمیع شوند و در نهایت این بیمه نیز مشمول تجمیع شود.

امینی فرد تاکید کرد: اگر به لحاظ ساختاری و سیاستگذاری سازمان بیمه سلامت تقویت شود در این صورت می توان در مدیریت سلامت موفق عمل کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: از سویی دیگر از موضوعات مهم در حوزه سلامت آن است که ما راهنمای بالینی نداریم بنابراین وزارت بهداشت را مکلف کردیم که راهنمای بالینی را تبیین کند و آن را در اختیار بیمه سلامت قرار دهد چراکه اگر راهنمای بالینی اجرایی شود از بسیاری از هزینه های اضافی جلوگیری خواهد شد و عملا بیمه دارای نظم منسجمی می شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: