مراجعه هر ایرانی ۱۰ بار به طور متوسط به مراکز درمانی

حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت: هر ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۰.۳ بار به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کند.طبق تحقیقاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است، ۲۵ تا ۷۵ درصد بیماران مراجعه کننده به مطب، بدون اقدام درمانی و تنها با نوع برخورد پزشک معالج احساس بهبود پیدا می کنند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ایرج حریرچی در جشن دانشجویان جدیدالورود رشته های پرستاری و مامایی که در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، خطاب به دانشجویان افزود: نظام های سلامت در سراسر دنیا نظام های موثر و مهمی هستند و پیش از تولد انسان ها و حتی پیش از تشکیل جنین با آنها مواجهه دارند و این اهمیت باعث شده است که ۱۰.۵ درصد کل تولید ناخالص ملی در نظام بهداشتی درمانی هزینه می شود.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که به طور متوسط سالانه ۱۰.۳ بار به نظام بهداشتی مراجعه می کنند و این یعنی بیش از ۸۱۰ میلیون مراجعه سرپایی در سال؛ همچنین همین آمار نشان می دهد که از هر ۱۰ ایرانی یک نفر به خدمات بستری نیاز پیدا می کند و بخش مهمی از بار این مراجعات بر دوش جامعه پرستاری است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به سختی ها و مشکلات رشته پرستاری، گفت: علاوه بر تمام سختی های موجود مربوط به حجم کار در این رشته، یکی از نکات مهم این است که ما همواره با بیماران و همراهان او در حال مواجه ایم و باید تلخی های ناشی از رفتارهای آنان را نیز به جان بخریم.

قائم مقام وزیر بهداشت همچنین با ذکر این نکته که میزان داوطلبان رشته تجربی بسیار بیش از تعداد پذیرفته شدگان بوده در حالی که در بسیاری گروه ها همچنان صندلی خالی در دانشگاه ها وجود دارد، خطاب به دانشجویان جدیدالورود خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع امیدوارم شما رشته تحصیلی خود را با آگاهی انتخاب کرده باشید و از تاثیر رشته خود بر جامعه مطلع باشید.

وی ضمن تاکید بر توجه به اخلاق حرفه ای و عمومی و نوع برخورد با بیماران یادآور شد: طبق تحقیقاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است، ۲۵ تا ۷۵ درصد بیماران مراجعه کننده به مطب، بدون اقدام درمانی و تنها با نوع برخورد پزشک معالج احساس بهبود پیدا می کنند.

حریرچی گفت: کشور ما به پرستاران نیاز دارد ولی بیش از آن به پرستاران خوب و کاربلد نیاز دارد؛ پس ارزش وجودی خود را بدانید، خوب درس بخوانید و فکر کنید که این اطلاعات و معلومات را برای درمان نزدیکان خود به کار خواهید بست.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: