کمبود ۲۹۰ هزار نفری پرستار در بیمارستان های کشور

میرزابیگی، معاون پرستاری وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی: هم اکنون بیمارستانها ومراکز بهداشتی ودرمانی کشور با کمبود۲۹۰هزارپرستار درگروه های مختلف مواجه هستند. همزمان نیز تعداد فارغ التحصیلان حوزه پرستاری کشور از ۶هزار نفر سالانه به ۱۲هزار نفر در ۲سال گذشته افزایش یافته واین تعداد نیز به تدریج وارد بیمارستان ها ومراکز بهداشتی ودرمانی کشور می شوند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد میرزابیگی عصردوشنبه در حاشیه مراسم یادبود پرستار اورژانس ۱۱۵ آمل که هفته گذشته در سانحه سقوط بالگرد در شهرگزنک آمل جان باخت درگفت وگو باخبرنگار ایرنا افزود: از ۲سال پیش تاکنون اقدام های خوبی برای جذب پرستاران در بیمارستانها ومراکز بهداشتی ودرمانی آغاز شده به طوری که ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری در ۱۸۱ دانشکده پرستاری ومامایی کشور به ۲برابر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: همزمان نیز تعداد فارغ التحصیلان حوزه پرستاری کشور از ۶هزار نفر سالانه به ۱۲هزار نفر در ۲سال گذشته افزایش یافته واین تعداد نیز به تدریج وارد بیمارستان ها ومراکز بهداشتی ودرمانی کشور می شوند.
** جذب بیش از ۱۱هزار پرستار تا پایان امسال
معاون پرستاری وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پارسال حدود ۱۶هزار پرستار درمراکز بهداشتی ودرمانی کشور جذب شدند، افزود: تا پایان امسال نیز ۱۱هزار و۲۰۰ پرستار از مجموع ۱۷هزار نفری که دولت مجوز آن را به وزارت بهداشت ودرمان داده جذب خواهند شد.
دکتر محمد میرزابیگی اضافه کرد: آزمون ورودی این افراد نیز آبان ماه به صورت متمرکز در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: درمیان جذب های جدید پرستاری توجه ویژه ای به فوریت های پزشکی واورژانس ها در سراسر کشور شده است.
** سطح بندی خدمات پرستاری با رویکرد بهبود وضعیت معیشتی
معاون پرستاری وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح سطح بندی خدمات پرستاری با هدف بهبود پرداختی ها به پرستاران از ۲ سال ونیم گذشته خبر داد وگفت: با این سطح بندی ها که افزایش تعداد پرستاران را به دنبال خواهد داشت، حداقل کمبود ۲۹۰ هزار نفری پرستار دربیمارستان ومراکز بهداشتی ودرمانی کشور را تا ۴ سال آینده جبران وتامین خواهد کرد.
دکترمیرزابیگی با بیان اینکه، بخشی از نیاز گروه های پرستاری بیمارستانها از طریق شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه های علوم پزشکی تامین می شود، افزود: متاسفانه درگذشته برخی از شرکت ها درپرداخت به موقع وعادلانه حق وحقوق پرستاران تخلفاتی داشتند، اما اکنون با ساماندهی حقوق ومزایای پرستاران وموظف شدن شرکت های طرف قرارداد، میزان پرداختی ها به رده های مختلف پرستاران نیز تعیین ومشخص شده است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه حقوق کارشناس پرستاری از ۲۲میلیون ریال تعیین شده کمتر نخواهد بود.
معاون پرستاری وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد که اگر شرکت هایی به هر دلیلی در پرداخت ها کوتاهی کنند، هم پرستاران وهم دانشگاه های علوم پزشکی حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهند داشت.
دکترمیرزابیگی افزود: اکنون موسسه کارآفرین آباد سلامت دربخش تامین نیروهای پرستاران بیمارستان ها ومراکز بهداشتی ودرمانی کشور با دانشگاه های علوم پزشکی طرف قرار داده شده و تاکنون حدود ۷هزار پرستار از سوی این شرکت دربیمارستان ها ومراکز بهداشتی ودرمانی کشور مشغول به کار شدند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: