درجه بندی آزمایشگاه های پزشکی مبنای قانونی ندارد

کارشناس آزمایشگاه های تشخیص طبی: موارد مطرح شده توسط معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با درجه بندی آزمایشگاه ها کاملا بی اساس و غیر کارشناسی است. زیرا درجه بندی آزمایشگاه ها با تعیین تعرفه های مختلف امری غیر ممکن است و مبنای قانونی ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، علی رشیدی گفت: مصاحبه ای که اخیرا معاون درمان وزارت بهداشت، در ارتباط با آزمایشگاه ها انجام داده اند، دارای چند اشتباه استراتژیک است.

وی افزود: نخست اینکه بیش از ۸ سال است مبحث ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی توسط وزارت بهداشت انجام نمی شود و به انجمن های آزمایشگاهی واگذار شده است که آزمایشگاه مرجع سلامت و ادارات آزمایشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی نیز در این زمینه نظارت عالیه دارند و به صورت مستمر نتایج و آنالیز آزمایش های هر آزمایشگاه را کنترل می کنند.

رشیدی توضیح داد: موارد مطرح شده توسط معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با درجه بندی آزمایشگاه ها کاملا بی اساس و غیر کارشناسی است. زیرا درجه بندی آزمایشگاه ها با تعیین تعرفه های مختلف امری غیر ممکن است و مبنای قانونی ندارد. برای مثال انجام تست قند خون یک نمونه، در تمامی آزمایشگاه های سراسر کشور باید دارای جواب یکسان باشد و وجود آزمایشگاه های درجه یک، دو و سه معنایی ندارد همه آزمایشگاه ها در سراسر کشور نسبت به هر آزمایشی باید پاسخ واحد داشته باشند.

وی افزود: معاون درمان در این زمینه مستندات قانونی ندارند و برای اشاعه چنین شایعاتی باید پاسخگو باشند. بهتر است ایشان این مهم را اصلاح نمایند و قبل از سئوال از کارشناسان مرتبط در وزارت خانه، مصاحبه نکنند.

این کارشناس آزمایشگاه های تشخیص طبی، ادامه داد: مسئله جالب توجه دیگر عدم اطلاع معاون درمان از وضعیت نامناسب تعرفه های آزمایشگاهی و پرداخت های نامتعارف سازمان های بیمه گر به آزمایشگاه ها طی یکسال گذشته است. زیرا ایشان در صحبت های خود حتی اشاره ای به مطالبات آزمایشگاه ها و تعرفه های نامناسب آنها نداشته اند. افزایش کیفیت مد نظر ایشان بدون اصلاح تعرفه های آزمایشگاهی صورت خواهد گرفت؟ آیا ایشان تصمیم به ابلاغ کیفیت دارند! ایشان به عنوان معاون درمان برای اصلاح تعرفه ها طی این سه سال معاونت یک قدم هم بر نداشته است.

رشیدی تاکید کرد: آزمایشگاه ها بیش از ۱۰ سال است که تحت نظارت وزارت بهداشت به طور مستمر استاندارد سازی را شروع کرده و قدم های بزرگی را برداشته اند و این امر توسط حوزه معاونت درمان صورت می گیرد. بنابراین چرا ایشان از این امر اظهار بی اطلاعی می کنند. امسال نیز آزمایشگاه ها باید برای تمدید پروانه خود ۹۰ درصد امتیاز استاندارد سازی را در قالب ۱۶۴ سئوال کسب می نمودند، در صورتی که این امر برای هیچ گروه پزشکی تبیین نشده است. در نهایت این سئوال به اذهان خطور می کند که آیا معاون وزیر از حوزه کاری خود مطلع نیستند؟

وی افزود: پیشنهاد می شود طی ماه های باقیمانده از عمر وزارت بهداشت دولت یازدهم، معاون درمان از آزمایشگاه های دولتی تحت پوشش خود بازدید کرده و ابتدا اعتبار بخشی که خبر آن را می دهند از این آزمایشگاه ها شروع نمایند آزمایشگاه های دولتی از استاندارد سازی و امتیاز ۹۰ درصدی استانداردها تا کنون معاف بوده اند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: