۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۲
معاون اقتصادی بانک مرکزی:

نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار پایینی قرار دارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه جذب سرمایه های خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، پیمان قربانی با اعلام اینکه شاهد بودیم در سال های گذشته ایران در بُعد اقتصادی با توجه به محدودیت های موجود به پتانسیل رشد خود نرسیده است، به ایبنا گفت: خوشبختانه در شرایط کنونی و در فضای رفع تحریم ها و شروع برنامه ششم اهداف متعالی و مناسبی در راستای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: برای اینکه ما بتوانیم به رشد پایدار و بالا در کشور دست پیدا کنیم یکی از ضرورت های این امر برخورداری از یک مکانیزم و نظام تامین مالی مناسب است.
قربانی ادامه داد: برای این موضوع باید به ساختار نظام بانکی و مالی توجه دقیق داشته باشیم. ما ظرفیت های استفاده نشده فراوانی در استفاده از سرمایه های خارجی داریم و نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار نازلی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه جذب سرمایه های خارجی با اولویت انتقال تکنولوژی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران برخوردار است. این در بُعد تامین مالی خارجی است که مجموعه دولت و تیم اقتصادی در این بخش کوشش مضاعفی را به خرج خواهد داد که بتواند دستاوردهایی را داشته باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که نظام بانکی با وجود تامین مالی بیش از ۹۰ درصدی در اقتصاد کشور، به دلیل انباشت مشکلات گذشته ناشی از سرکوب های مالی،‌ سیاست های نامناسب و مقوله تحریم ها و … با مسائل تنگنای اعتباری مواجه شده که به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری،‌ انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و انباشت دارایی های ثابت در ترازنامه بانک ها و ضعف پایداری سرمایه بانک ها مشهود است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای تامین مالی مناسب در کشور باید در کنار تامین مالی خارجی و تقویت آن، بازار سرمایه نیز نقش پُررنگ تری را بپذیرد و ایفای نقش برجسته تری داشته باشد گفت: در عین حال لازم است تا ریشه های مشکلات مالی در نظام بانکی هم به صورت مناسب بررسی و رفع شود.
قربانی افزود: خوشبختانه در این راستا طرحی در بانک مرکزی تدوین شده و راهکارها به دقت بررسی شده و امید می رود با اجرای آن و رعایت توالی مناسب و برنامه ریزی جامع بتوانیم مسائل و مشکلات را رفع کنیم و نظام بانکی بتواند خودش را ارتقا بدهد و نقش و جایگاه مناسب را ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: بدون برخوردای از یک نظام مالی ایمن، باثبات و سلامت نمی توانیم در کشور به صورت پایدار در کشور شاهد رشد اقتصادی باشیم و برای برخورداری از رشد بالا، ایمن و با ثبات و در تطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخوردار است.

منبع: بنکر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: