تورم تولید کننده، در بازه زمانی ۹۰ الی ۹۴، کاهش یافته است

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده از سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ هر سال نسبت به سال قبل به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال‌های ۱۳۹۱ معادل ۳/۱۲۶، در سال ۱۳۹۲ معادل ۹/۱۶۰، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۴ و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹۱ بوده است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب با ۳/۲۶، ۴/۲۷، ۴/۱۴و ۸/۳ بوده است.

همچنین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر است با ۷/۱۴۶، ۲/۲۰۶، ۲۱۴ و ۹/۲۱۶ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۷/۴۶، ۶/۴۰، ۸/۳ و ۲/۱ است.

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن نیز در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵/۱۲۳، ۵/۱۶۲ و ۳/۲۱۳ است که درصد افزایش آنها نسبت به قبل به ترتیب برابر با ۵/۲۳، ۵/۳۳ و ۳/۳۳ است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۲/۲۰۶ است که نسبت به سال قبل ۳/۳ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ به ترتیب برابر است با ۱۲۹، ۴/۱۶۵، ۱۹۲ و ۱۹۱ است که تورم آنها نسبت به سال قبل برابر با ۲۹ درصد، ۲۸ درصد، ۱/۱۶ درصد و منفی نیم‌درصد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد: شاخص تولیدکننده بخش انرژی برق در سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر است با ۸/۱۲۰، ۱/۱۳۹، ۸/۱۷۳ است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب ۸/۲۰، ۱/۱۵ و ۲۵ درصد است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی – برق در سال ۱۳۹۴ برابر ۷/۱۵۹ است که نسبت به سال قبل ۹/۸ کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز به ترتیب برابر است با ۹/۱۱۶، ۷/۱۴۱، ۷/۱۶۴ و ۵/۱۸۳ است که درصد افزایش آن نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۹/۱۶، ۲/۲۱، ۲/۱۶ و ۴/۱۱ است.

شاخص قیمت تولیدکننده (ppi)، متوسط قیمت کالاهایی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر این شاخص ابزاری برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت در بخش‌های تولیدی اقتصاد و لذا یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی است که از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران دارد. از شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیشنگر یاد می‌شود؛ به این مفهوم که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ در بازار یا تورم اطلاع کسب کرد. یکی از موفقیت‌های دولت در سه سال گذشته کنترل تورم بوده است و مسئولان برای سال جاری وعده تورم تک‌نرخی را داده اند. با وجود این افزایش تورم در ماه پنجم سال جاری نسبت به ماه قبل از آن این نگرانی را به وجود آورده بود که روند کاهشی تورم متوقف شده و باید در آینده نزدیک شاهد افزایش تورم باشیم. به نوشته آرمان، برخی کارشناسان عنوان می کنند اتخاذ سیاست‌های ضد رکود می‌تواند به افزایش تورم بینجامد. البته مسئولان عنوان می‌کنند چنین اتفاقی نخواهد افتاد و تورم قطعا برای سال ۹۵ تک‌رقمی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: