کنترل روند افزایشی مصرف بنزین، تنها با حفظ کارت سوخت

مسئولین وزارت نفت به منظور مقابله با کارت سوخت، با مطرح کردن رشد ناچیز مصرف بنزین در سه‌ماهه نخست سال ۹۵، تأثیر کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بر کاهش مصرف این فرآورده را منکر شدند؛ حال آنکه با حذف سهمیه‌بندی بنزین، روند افزایشی مصرف این فرآورده نفتی شدت گرفته است.

کارت هوشمند سوختبه گزارش عیارآنلاین، پس از سپری شدن چند ماه از تک‌نرخی کردن بنزین در خردادماه ۹۴، مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با استفاده از آمار مصرف بنزین و کند شدن رشد مصرف آن نسبت به اعدای که منطق آن بیان نشده است، این‌گونه عنوان کردند که سیاست تک‌نرخی کردن بنزین باعث کاهش رشد مصرف این فرآورده نفتی شده است. آنها با توسل به این ادعای نادرست، مصوبه مجلس نهم در مورد الزام حفظ کارت سوخت و عرضه دونرخی بنزین را زیر سؤال بردند.

پیش از آن، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کرده بودند. بر اساس این بند، دو نرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا مورد تأکید قرار گزفته بود. اما با پیگیری‌های وزارت نفت، حذف این بند قانونی، یکی از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ شد. لایحه‌ای که ۶ تیرماه به تصویب هیأت دولت رسید. در مجلس نیز با ممانعت رئیس مجلس از طرح پیشنهاد مخالف این اصلاحیه، عملاً دولت در استفاده از کارت سوخت مخیر شد.

ردّ تأثیر کارت سوخت بر کاهش مصرف بنزین از سوی مسئولین وزارت نفت، در حالی است که بررسی روند مصرف بنزین در سال‌های گذشته خلاف این ادعا را نشان داده است. در سال ۸۶، پس از اجرای نظام سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین، رشد شتابان ۱۰ درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت. در حالیکه بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه‌تنها کم نشد، که ۲٫۱ درصد افزایش داشته است. در سال‌های ۹۰ تا ۹۴، مصرف بنزین روندی افزایشی داشته که علت اصلی آن هم توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و غفلت از تاثیر نظام دونرخی است.

علاوه بر این، بنابر گزارش اخیر وزارت نفت میانگین مصرف روزانه بنزین در شهریورماه امسال با ۵,٩ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال ٩۴ به ۸۱ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر رسید. این گزارش همچنین اعلام کرده است که میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در نیمه نخست سال ۹۵، با ۳.۸ درصد رشد به ٧۵ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر رسیده است. این در حالی است که رشد مصرف بنزین در شش‌ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۳٫۲ درصد بود. اگرچه این افزایش رشد مصرف، چندان زیاد نیست، اما این زنگ هشدار را به صدا درمی‌آورد که با روند کنونی، چنانچه فکری اساسی برای مدیریت مصرف بنزین نشود، در آینده باید شاهد افزایش شیب صعودی آن بود. گمانی که در صورت حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین، چندان با واقعیت فاصله ندارد.

** علی مقتدایی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: