معلمان ابتدایی ۲۸ ساعت موظف و معلمان متوسطه ۲۴ ساعت موظف دارند

فاضل، مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش: بر اساس ضوابط، معلمان شاغل در مقطع ابتدایی ۲۸ ساعت کاری موظف و معلمان مقطع متوسطه ۲۴ ساعت موظف دارند و تقلیل ساعتی در نظر گرفته نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد فاضل مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش؛ پیرامون چگونگی توزیع ساعت کاری و امکان تغییر در حجم کاری معلمان و فرهنگیان زن در طول سال تحصیلی جاری گفت: همانطور که در ابلاغیه فرهنگیان در نظر گرفته شده، ساعت کاری آنها تعریف شده و هیچگونه تغییری در ساعت کاری انجام نمی شود.

وی ادامه داد: بر اساس ضوابط، معلمان شاغل در مقطع ابتدایی ۲۸ ساعت کاری موظف و معلمان مقطع متوسطه ۲۴ ساعت موظف دارند و تقلیل ساعتی در نظر گرفته نشده است.
مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: تقلیل ساعت کاری برای معلمان شاغل بیش از ۲۰ سال سابقه کاری پیش بینی شده است.
فاضل در خصوص تقلیل ساعت کاری تمامی معلمان زن در سال تحصیلی جاری یادآور شد: چنین تغییراتی اعمال نمی شود و معلمان بر اساس احکام ابلاغی فعالیت می کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: