غفلت نظام تعلیم و تربیت در آموزش زبان های خارجی

مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: آموزش و پرورش باید پیش از این بسترسازی های آموزش زبان های خارجی مختلف را انجام می داد، این یکی از غفلت هایی است که در نظام تعلیم و تربیت کشور رخ داده است. اینکه بگوییم دانش آموزان متقاضی زبان های دیگر نیستند کفایت نمی کند.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا مخبر دزفولی درباره تدریس زبان های مختلف در نظام تعلیم و تربیت، افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است تا انحصار زبان های خارجی از یک زبان برداشته شود.

وی گفت: ما قبول نداریم تنها یک زبان پس از زبان ملی خودمان در آموزش و پرورش تدریس شود، دوستان ما در آموزش و پرورش نیز این موضوع را قبول دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: باید برای ارایه زبان های مختلف در وزارت آموزش و پرورش زیرساخت هایی فراهم و بسترسازی هایی را انجام گیرد.

وی اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش باید امکاناتی را فراهم کند که شخص دانش آموز خود  زبان هایی که علاقه دارد را انتخاب کنند.

مخبر د با بیان اینکه بگوییم دانش آموزان متقاضی زبان های دیگر نیستند کفایت نمی کند گفت: باید شناخت بهتر و آگاهی بخشی مناسب انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: باید فرصت های آینده شغلی زبان های مختلف را به دانش آموزان بگوییم.

مخبر دزفولی گفت: آموزش و پرورش باید پیش از این بسترسازی ها را انجام می داد، این یکی از غفلت هایی است که در نظام تعلیم و تربیت کشور رخ داده است.

وی تاکید کرد: با حضور رئیس جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این موضوع بحث مفصلی انجام شد و نکات اساسی به آموزش و پرورش ابلاغ شده است تا بتواند این تنوع زبان را محقق کند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: