جهانگیری مصوبه تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ را ابلاغ کرد

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد. طبق این مصوبه کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه های ذی ربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی مربوط ارایه کند.

به گزارش عیارآنلاین، با تصمیم هیات وزیران، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و با حضور نمایندگان تعدادی از دستگاه های اجرایی تشکیل می شود.
بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
۱- به منظور هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه های زیرتشکیل می گردد:
الف- وزیرآموزش و پرورش (رییس )
ب- دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو (دبیر)
پ- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده
ت- معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور
ث- معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج- معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چ- معاون ذی ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح- معاون ذی ربط وزارت کشور
خ- معاون ذی ربط وزارت ورزش و جوانان
د- معاون ذی ربط وزارت دادگستری (مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک)
ذ- معاون ذی ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ر- معاون ذی ربط وزارت جهادکشاورزی
ز- معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
ژ- معاون ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست
س- معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ش- رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ص- رییس سازمان بهزیستی کشور
ض- رییس مرکز آمار ایران
ط- رییس دانشگاه فنی و حرفه ای
ظ- رییس دانشگاه فرهنگیان
ع- (۳) نماینده از تشکل های غیردولتی ذی ربط (با انتخاب مجمع مربوط و در صورت عدم معرفی به انتخاب کارگروه)
۲-کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را درسطوح ملی و استانی با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه های توسعه کشور، اسناد راهبری توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.
۳- دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می-باشند.
۴-کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه های ذی ربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی مربوط ارایه کند.
۵-کارگرو ه ملی آموزش موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۵۱۹/ت۲۷۸۳۳هـ مورخ ۳/۶/۱۳۸۲ لغو می گردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ که با عنوان ‘به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر فراگیر، برابر و با کیفیت برای همه’ از سوی یونسکو به عنوان دستور کار جهانی آموزش تا سال ۲۰۳۰ تدوین شده است، نقطه عطفی برای تحقق اهداف ناتمام آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره به شمار می رود.
هدف اصلی این برنامه، بسیج تمام کشورها و ذینفعان در دستیابی به آموزش و یادگیری مادام العمر فراگیر، برابر و باکیفیت برای همه از طریق ارائه روش های اجرائی، هماهنگی، تامین اعتبار و نظارت بر آموزش تا سال ۲۰۳۰ است.
امسال پنجاهمین سال تاسیس نهضت سوادآموزی بوده که به پیشنهاد ایران روز سوادآموزی نام گرفته است همچنین آغاز اجرای برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ نیز به شمار می رود که در نوامبر ۲۰۱۵ توسط وزرای آموزش و پروش کشورهای مختلف از جمله ایران به امضا رسید.
ایران از سال ۲۰۱۶ در حال اجرای این برنامه تعهد کشورهای جز تعهد کشورهای این طرح به شمار می رود و در این چارچوب در ایران کمیته آموزش پایدار ۳۱ کار گروه برای تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: