رییس صندوق نوآوری وشکوفایی از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیرصنایع بزرگ خبر داد

رییس صندوق نوآوری وشکوفایی گفت: طرح های دانش بنیان ارایه شده از مناطق محروم به این صندوق، از تسهیلات ۹ درصدی بهره مند می شوند.

به گزارش عیارآنلاین، بهزاد سلطانی روز شنبه درنشست خبری عملکرد صندوق نوآوری وشکوفایی افزود: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح هایی که از مناطق محروم به این صندوق ارایه می شود تا سقف ۲۰ درصد پایین تر از نرخ ترجیحی سود تسهیلات صندوق ، تسهیلات دریافت می کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نرخ ترجیحی مصوب سود صندوق ۱۱درصد است که برای مناطق محروم ۹ درصد در نظر گرفته شده است.
سلطانی اظهارکرد: این تسهیلات به شرکت های دانش بنیانی اعطا خواهد شد که ۷۰ درصد فعالیتشان در منطقه محروم انجام شود.

*** ارایه بسته ویژه صادراتی به شرکت های دانش بنیان
وی گفت: صندوق نوآوری وشکوفایی برای تشویق شرکت های دانش بنیان به صادرات، بسته تشویقی ویژه صادرات در نظر گرفته است که در این بسته به شرکت ها بر اساس میزان صادرات انجام شده یا صادرات در دست اقدام ، تسهیلات با نرخ ۱۱درصد اعطا خواهد کرد.
وی گفت: این بسته سقف مالی نداشته وبه میزان صادرات شرکت های دانش بنیان ارایه خواهد شد، این بسته جدای از بسته حمایتی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری است.
سلطانی بیان اینکه رقم صادرات شرکت های دانش بنیان بالا نیست گفت: سوریه،چین، تاجیکستان، اسپانیا، مصر،عراق، روسیه، ارمنستان، پاکستان، عمان و قزاقستان کشورهایی هستند که محصولات دانش بنیان ایرانی به آنها صادر می شود.
وی ادامه داد: داروی ضد سرطان، پماد زخم بست، مصالح ساختمانی پیشرفته سبک، داروی ام اس ، افشانه و داروهای گیاهی،سیستم موتور برق از جمله محصولات صادر شده ایران است.

*** راه اندازی ۱۸صندوق پژوهش وفناوری تا پایان سال
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تصویب و راه اندازی ۷ صندوق جدید پژوهش وفناوری در۷ ماه گذشته توسط کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور افزود: کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور به ریاست وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و دبیری صندوق نوآوری وشکوفایی تشکیل می شود، درحال حاضر در این کارگروه راه اندازی سه صندوق پژوهش و فناوری کردستان، گلستان و توسعه فناوری گردشگری در حال تصویب است.
وی بیان کرد: صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی، صندوق پژوهش و فناوری ‘وستا’ و صندوق پژوهش و فناوری توسعه همکاری های بین المللی فناورانه، صندوق پژوهش و فناوری افلاک لرستان، صندوق پژوهش و فناوری کرمان، صندوق پژوهش و فناوری اترک گلستان و صندوق توسعه صادرات و انتقال فناوری مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۷ صندوق جدیدی هستند که در جلسات کارگروه مورد تصویب قرارگرفته و راه اندازی شده است.
سلطانی اظهارکرد: درگذشته ۱۶ صندوق پژوهش و فناوری درکشور فعال بودند که با راه اندازی ۷ صندوق پژوهش و فناوری جدید، تعداد آنها در کشور به ۲۳صندوق رسیده است.
سلطانی با بیان این که تا پایان سال تعداد صندوق های پژوهش و فناوری مصوب در یک سال به ۱۸ صندوق افزایش خواهد یافت، افزود: تأمین مالی، مشارکت در سهام و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی کاربردی- توسعه ای و فناوری، اصلی ترین فعالیت صندوق های پژوهشی است.

*** آیین نامه رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری در دست بررسی
سلطانی بیان کرد:در حال حاضر مدارک راه اندازی ۹صندوق در حال تکمیل است و برای راه اندازی ۱۹ صندوق نیز درخواست جدید ارایه شده است، در حال حاضر ۳۸ پرونده برای راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری تشکیل شده است که تا کنون از این تعداد ۷مورد مصوب و راه اندازی شده است.
وی گفت: آیین نامه ارزیابی ، نظارت و رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری در کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور در دست بررسی است.
سلطانی با اشاره به اینکه صندوق های پژوهش و فناوری به لحاظ جغرافیایی در سطح استان، چندین استان و کشوری فعالیت دارند افزود: صندوق های پژوهش و فناوری باید حلقه ارتباطی بین شرکت ها و پارک های فناوری باشند.

*** تخصیص یک ششم سرمایه مصوب صندوق نوآوری و شکوفایی به تامین دفاتر کاری
سلطانی با اشاره به اینکه ۱۱۸۷ میلیارد تومان کل سرمایه مصوب صندوق است ادامه داد: در دو سال و نیم گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین دفاتر کاری شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است؛ نزدیک به ۶۰ شرکت دانش بنیان صاحب دفتر کار شده اند و در ساختمان هایی که به همین منظور خریداری شده است، مستقر شده اند و وضعیت این دفاتر اجاره به شرط تملیک است.
وی گفت: تامین دفاتر کاری در دو بخش شتاب دهنده ها و مرکز تمرکز خدمات دهی به شرکت های دانش بنیان تقسیم می شود که از این میزان تا کنون ۱۰۰ میلیارد تومان به تامین مرکز تمرکز خدمات دهی به شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شده است.
سلطانی گفت: در حال حاضر درخواست راه اندازی دفاتر کار برای شرکتهای دانش بنیان مشهد، یزدن شاهرود و سه دانشگاه علوم پزشکی به صندوق ارایه شده است.
*** ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیرصنایع بزرگ
سلطانی با اشاره به اقدامات این صندوق برای راه اندازی صندوق های خطرپذیرصنایع گفت: راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیربا همکاری صنایع بزرگ به منظور توسعه و تامین بازار برای شرکت های دانش بنیان نوپا است.
وی گفت:براساس قوانین صندوق نوآوری و شکوفایی، صنایع بزرگ می توانند با ۱۰ شرکت دانش بنیان نوپا در زمینه محصولات مرتبط همکاری داشته باشند که در این حالت صندوق نوآوری و شکوفایی با اکتساب ۴۹ درصد سهام اقدام به ایجاد صندوق خطرپذیربا صنایع بزرگ کنند.
وی بیان کرد: این اقدام موجب تضمین بازار برای شرکت های نوپا و همکاری به صورت بردبرد خواهد بود،در این راستا یک شرکت بزرگ صنعتی فعال درحوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی گیاهی از صندوق درخواست معرفی شرکت های دانش بنیان نوپای فعال در این حوزه را کرده تا با همکاری آنها صندوق سرمایه گذاری خطرپذیرصنایع بزرگ راه اندازی کند.

*** تعامل با ۱۲ بانک در صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان
سلطانی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با بانک ها برای صدور ضمانت نامه افزود: صدور ضمانت نامه از طریق بانک ها در حال انجام است و این امر نیز در کمیته اعتباری توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور نمایندگان بانک ها درحال پیگیری است وطرح های ارسال شده به صورت مشترک با بانک ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی گفت:زمان صدورضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان بیش از ۲ هفته است که در نظر داریم این مدت زمان را به ۲ هفته کاهش دهیم.
سلطانی با تاکید بر اقدامات انجام شده در زمینه توسعه بازار افزود: تاکنون ۸ میلیارد تومان در بخش ضمانت نامه از سوی صندوق برای پوشش ریسک عقد قرارداد شرکت های دانش بنیان هزینه شده است که با این رقم ۴۷۰ میلیارد تومان حجم قرارداد شرکت های دانش بنیان پوشش داده شده است.
سلطانی با بیان اینکه توسعه بازار شامل صدور ضمانت نامه و لیزینگ محصولات دانش بنیان است گفت: در حال حاضر لیزینگ برای فروش محصولات دانش بنیان برای ۱۳۶ محصول اجرایی شده است، دراین زمینه ۴۷ میلیارد تومان وام ارزان قیمت به خریداران محصولات شرکت های دانش بنیان داده شده است .

*** معرفی ۶ حوزه فناورهای پیشرفته کشور
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به بیان حمایت های صورت گرفته از محصولات دانش بنیان پرداخت و گفت: تسهیلات اعطا شده به شرکت های دانش بنیان از لحاظ تعداد شرکت ها به ترتیب شامل الکترونیک و کنترل با ۲۰۸ شرکت، محصولات پیشرفته شامل نفت و گاز با ۱۹۸ شرکت، فناوری زیستی با ۱۹۴ شرکت، فناوری ارتباطات و نرم افزار با ۱۹۰ شرکت، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ساخت داخل با ۱۷۰ شرکت و داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی با ۹۲ است.
وی با تاکید بر اینکه از لحاظ ریالی بیشترین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به محصولات پیشرفته (۲۳ درصد) اعطا شده است، ادامه داد: فناوری زیستی (۲۲٫۶درصد)، الکتروکنترل ( ۱۲٫۷درصد)، فناوری اطلاعات (۱۲٫۵ درصد)، تجهیزات پیشرفته (۱۰ درصد) و مهندسی پزشکی (۵/۸درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی یادآورشد : به لحاظ منابع مالی صندوق در دو سال و نیم گذشته به محصولات پیشرفته شامل نفت و گاز ۱۸۶ میلیارد تومان تزریق شده است .
وی گفت: این ۶ جبهه اصلی فناوری های پیشرفته کشور در بخش خصوصی اقتصادد دانش بنیان است و این آمار آیینه طبیعی فعالیت های بخش خصوصی در فناوری های پیشرفته است .

*** تصویب ۱۳۰۰ طرح دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی
سلطانی با تاکید بر اینکه تا کنون ۲۶۵۵ شرکت در کشور دانش بنیان معرفی شده اند گفت: از این تعداد ۲۵۰۰ طرح به صندوق ارائه داده اند که از این تعداد طرح، ۲۰۰۰ طرح تعیین تکلیف شدند.
به گفته وی، ۱۳۰۰ طرح به تصویب صندوق رسیده و ۷۰۰ طرح یا رد یا در حال اصلاح است.، ۱۳۰۰ طرح مصوب ۸۱۲میلیارد تومان حمایت شده اند.
وی با بیان اینکه بررسی ۵۲۳ طرح در دستور کار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد، اظهارکرد: این تعداد طرح ۸۷۰ میلیارد تومان تقاضای دریافت تسهیلات کرده اند و پیش بینی می شود تا شش ماه آینده حدود ۶۰۰ طرح به این صندوق ارائه می شود ودرخواست دریافت تسهیلات این طرح ها به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: