کارشناس مسائل بانکی:

کمبود، علت افزایش سود بین بانکی

علی‌ دینی ترکمانی در مورد افزایش اخیر نرخ سود بین بانکی گفت: علت اصلی این افزایش، کمبود نقدینگی و ناتوانی شبکه بانکی است و این که بانک‌ها دسترسی چندانی به منابع مالی ندارند.

به گزارش عیارآنلاین، علی دینی ترکمانی افزود: زمانی‌که بانک‌ها از یکدیگر پول قرض می‌گیرند نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا می‌کند زیرا در حال حاضر حجم کمی از پول از سوی بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌شود.
این اقتصاددان به ایلنا اظهار داشت: با توجه به اینکه جو روانی اقتصاد تاحدودی مثبت شده و شبکه بانکی نیز سیاست‌های مناسبی را پیگیری می‌کند این موضوع باعث دریافت وام و اعتبارات بیشتر از سوی متقاضیان شده است و همین موضوع باعث شده تا بانک‌ها تلاش بیشتری برای جذب منابع داشته باشند تا بتوانند آن را در اختیار متقاضیان خود قرار دهند.
وی ادامه داد: همین افزایش تقاضا برای تسهیلات، نرخ سود بین بانکی را افزایش داده است.
دینی خاطر نشان کرد: البته در بحث نرخ سود بین بانکی بازیگران مختلفی نقش دارند، از یک سو دریافت کنندگان تسهیلات برای خریدهای مصرفی، خرد و بادوام و از سوی دیگر سرمایه گذاران بانکی، که هر کدام دارای منافع جداگانه و متضادی هستند.
این اقتصاددان گفت: منافع دریافت کنندگان تسهیلات در کاهش نرخ سود و منافع بانک‌ها در افزایش نرخ سود است و طبیعی است که بانک‌ها با کاهش نرخ سود درآمدهایشان نیز کم خواهد شد و مقاومت خواهند داشت.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی ممکن است بر روی کاغذ کم شده باشد. آن هم تنها برای قدرت چانه زنی با قدرت‌های مرتبط سیاسی.
وی افزود: البته دولت در این شرایط سعی بر این دارد تا نقش بی‌طرف داشته باشد اما باید دید کدام طرف از بازیگران ( دریافت کنندگان تسهیلات و یا بانکی ها) قادر به جلب نظر دولت می شوند و دولت تحت تاثیر کدام قرار خواهد گرفت.
دینی افزود: شبکه بانکی باید چند استدلال محکم برای ممانعت از کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد اما در هر صورت با کاهش نرخ سود بانکی حاشیه سود شبکه بانکی نیز کاسته خواهد شد.

منبع: بنکر

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: