نماینده مجلس:

چکهای بانکی باید سطح بندی شوند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،با انتقاد از رشد بی سابقه چک‌ها‌ی برگشتی،گفت: افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند؛ از این رو باید سطح بندی در خصوص چک‌ها‌ در نظر گرفته شود.

به گزارش عیارآنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی به لحظه، به روز و به ماه برای افراد تغییر می‌کند، اظهار داشت: ارایه چک به عنوان یک سند مالی به افراد بیانگر این است که این فرد می‌تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند؛بنابراین بانک‌ها‌ باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی با تاکید براینکه چک‌ها‌ باید به تناسب وضعیت مالی افراد سطح بندی شود،تصریح کرد:درحال حاضر هرکسی می‌تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد؛درصورتی که اعتبار بانکی افراد باید سطح بندی شود.

جعفرزاده ایمن آبادی،ادامه داد:افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند ؛از این رو باید سطح بندی در خصوص چک‌ها‌ در نظر گرفته شود.

وی با تاکید براینکه لازمه ارایه دسته چک به افراد دریافت ضمانت نامه‌ها‌ی اجرایی لازم است،تاکید کرد:بانک‌ها‌ درخصوص چک‌ها‌ی برگشتی نمی‌توانند رافع مسئولیت باشند؛از این رو درخصوص چرایی رشد چک‌ها‌ی برگشتی باید پاسخگو باشند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:بانک‌ها‌ باید ضمن سطح بندی چک به عنوان اوراق بهادر درخصوص محدودیت برای ارایه آن به افراد تصمیماتی را اتخاذ کنند.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: