۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۴

با ابلاغ جهانگیری ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافت

با ابلاغ مصوبه هیئت دولت از سوی جهانگیری مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافت.

به گزارش عیارآنلاین، هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۳) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، به منظور پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- وزارت جهادکشاورزی موظف است گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ ابلاغ کرده است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: