رشد معدل و نمرات دانش آموزان مدارس غیر دولتی نسبت به سالهای قبل

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی: بیش از ۶٢ درصد معدل های ١٧.۶٠ به بالا را دانش آموزان مدارس غیر دولتی در برمی گیرد. اختلاف سطح نمرات دانش آموزان نسبت به سال های گذشته رشد ٢.۵ نمره ای را داشته که این موضوع حاکی از افزایش کیفیت آموزشی است./ ۴۵ درصد از معدل دانش آموزان در مدارس غیر دولتی بالای ١٩ است و فقط ١٠ درصد از افراد معدل زیر حد استاندارد آموزشی را دارند.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی در بازدید از مدارس غیر دولتی چابهار در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت تحصیلی و آموزشی دانش آموزان مدارس غیر دولتی،اظهار داشت:با توجه به بحث های اخیر در رابطه با افت نمرات دانش آموزان در مدارس غیر دولتی تجزیه و تحلیل های مختلفی در رابطه با وضعیت تحصیلی و آموزشی شده که مسائل آموزش در کلاس، معلمان  و مؤلفه های تربیتی و آموزشی از جمله موارد به شمار می روند.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: اگر بحث روی نمرات نهایی دانش آموزان باشد،آزمون های مستمر و سنجش های متفاوت می تواند در این امر دخیل باشد چرا که آزمون های بخش بخش و طرح برگ سبز تأثیر به سزایی در بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان دارد.
وی ادامه داد:اگر بحث اختلاف مدارس غیر دولتی است باید دانست که ما این موضوع را قبول نداریم چرا که عدم حضور و یا عدم موفقیت مطلوب و قابل انتظار دانش آموزان در آزمون نمی تواند کیفیت آموزشی مدارس غیر دولتی را زیر سوال ببرد. همانگونه که در بررسی های اخیر در نمرات، بیش از ۶٢ درصد معدل های ١٧.۶٠ به بالا را دانش آموزان مدارس غیر دولتی در برمی گیرد و منصفانه نیست که با زیر سوال بردن آموزش مدارس غیر دولتی نگرانی اولیا را دو چندان کنیم.
گرد بیان کرد:در پی بررسی های اخیر در رابطه با نتایج آزمون ها دریافتیم که ۴۵ درصد از معدل دانش آموزان در مدارس غیر دولتی بالای ١٩ است و فقط ١٠ درصد از افراد معدل زیر حد استاندارد آموزشی را دارند که این آمار از تهیه کارنامه های آموزشی در سال های گذشته به دست آمده است.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی عنوان کرد:اختلاف سطح نمرات دانش آموزان نسبت به سال های گذشته رشد ٢.۵ نمره ای را داشته که این موضوع حاکی از افزایش کیفیت آموزشی است.
وی یادآور شد:باید تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی دانش آموزان در سطوح مختلف با دقت بیشتری انجام شود تا برنامه های مناسب تری در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان تدوین شود.
گرد عنوان کرد:در صورت عدم حضور دانش آموزان در آزمون نهایی به منزله نمره صفر تلقی می شود که جمع این نمره و محاسبه آن در میانگین کلی دانش آموزان،معدل کل را پایین می آورد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: