تغییر رویکرد نسبت به چاپ کاغذهای درسی در صورت ضرر داشتن برای سلامتی دانش آموزان

نیک روش، مدیرکل نظارت بر نشر مواد آموزشی آموزش و پرورش: تیمی از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش را تشکیل داده ایم و زمان محدودی را نیز برای آنان تعیین کرده ایم تا آسیب های نوع کاغذ استفاده شده در کتب درسی را بررسی کنند./ اگر نوع کاغذ های کتب درسی غیر استاندارد و برای سلامتی دانش آموزان مضر باشد، تغییر رویکرد می دهیم، چراکه سلامتی دانش آموزان در اولویت است.

به گزارش عیارآنلاین، لیندا نیک روش درباره غیراستاندارد بودن کاغذ کتاب های درسی گفت: این موضوع در دست بررسی است.

وی افزود: تیمی از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش را تشکیل داده ایم و زمان محدودی را نیز برای آنان تعیین کرده ایم تا آسیب های نوع کاغذ استفاده شده در کتب درسی را بررسی کنند.

مدیرکل نظارت بر نشر مواد آموزشی آموزش و پرورش تصریح کرد: واقعا اگر نوع کاغذ های کتب درسی غیر استاندارد و برای سلامتی دانش آموزان مضر  باشد، تغییر رویکرد می دهیم، چراکه سلامتی دانش آموزان در اولویت است.

وی بیان کرد: نتیجه بررسی و کار کارشناسی انجام شده اعلام عمومی می شود و بهترین نتیجه به نفع دانش آموزان  را اجرا می کنیم.

پیش از این محمودرضا برازش، مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد با بیان اینکه بهترین نوع کاغذ برای کتاب‌های درسی، کاغذهای سبک کِرمی رنگ است گفته بود؛ متأسفانه دوستان وزارت آموزش و پرورش چندان رغبتی به سفارش دادن این کاغذها برای چاپ کتاب‌های درسی به چاپخانه‌های مربوطه ندارند؛ کاری که وزارت ارشاد در این زمینه می‌تواند انجام دهد، فرهنگ‌سازی است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: