تاکید یونسکو بر توانمندی زنان در زمینه سوادآموزی

نصیری‌ قیداری، رئیس کمیسیون ملی یونسکو: در ایران کمیته آموزش پایدار ۳۱ کار‌گروه برای تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است./ یونسکو در توانمندی زنان در زمینه سوادآموزی تأکید داشته همانطور که در آموزه‌های دینی نیز به این مسئله پرداخته می‌شود./ سال ۲۰۰۰ نرخ بی‌سوادی ۱۸ درصد بود که انتظار می‌رفت تا سال ۲۰۱۵ این عدد به ۱۴ درصد برسد اما این امر محقق نشد./ باید تمامی نهاد‌ها در امر آموزش مشارکت داشته باشند و در سند ۲۰۳۰ به توجه دولت‌ها در این موضوع تأکید شده است.

به گزارش عیارآنلاین، سعد‌الله نصیری‌ قیداری رئیس کمیسیون ملی یونسکو در همایش سوادآموزی که اکنون در مدرسه دار‌الفنون در حال برگزاری است، گفت: این همایش در حال ۲۰۱۶ به ۲ دلیل مهم، بسیار مورد توجه است.

وی ادامه داد: امسال پنجاهمین سال تأسیس این نهضت بوده که به پیشنهاد ایران روز سوادآموزی نام گرفته است همچنین آغاز اجرای برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ نیز به شمار می‌رود که در نوامبر ۲۰۱۵ توسط وزرای‌ آموزش و پروش کشورهای مختلف از جمله ایران به امضا رسید.
نصیری با بیان اینکه از سال ۲۰۱۶ در حال اجرای این برنامه تعهد کشورهای جز تعهد کشورهای این طرح به شمار می‌رود، افزود: در ایران کمیته آموزش پایدار ۳۱ کار‌گروه برای تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون ملی یونسکو بیان کرد: یونسکو در توانمندی زنان در زمینه سوادآموزی تأکید داشته همانطور که در آموزه‌های دینی نیز به این مسئله پرداخته می‌شود؛ لذا در ایران نیز این امر مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.
نصیری بیان کرد: سال ۲۰۰۰ نرخ بی‌سوادی ۱۸ درصد بود که انتظار می‌رفت تا سال ۲۰۱۵ این عدد به ۱۴ درصد برسد اما این امر محقق نشد و از بین ۷۳ کشور فقط ۱۷ کشور توانستند این هدف را محقق کنند.
وی با بیان اینکه آموزش فقط در نظام آموزش و پرورش انجام نمی‌شود، گفت: باید تمامی نهاد‌ها در امر آموزش مشارکت داشته باشند و در سند ۲۰۳۰ به توجه دولت‌ها در این موضوع تأکید شده است.
رئیس کمیسیون ملی یونسکو اظهار کرد: جایگاه ایران از لحاظ سوادآموزی اهمیت بالایی دارد چرا که در کنار سوادآموزی به بحث اخلاق نیز توجه شده و هر دو سال یک بار بزرگان جهان با رویکرد اخلاق در کمال علم در جشنواره ابن سینا شرکت می‌کنند.
وی با اشاره به این که علم و اخلاق باید جزو اولویت‌های جهان قرار گیرد، گفت: سعی بر این است تا این مسئله تحقق جهانی پیدا کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: