عضو شورای عالی نظام پرستاری:

تاخیر در پرداخت مطالبات پرستاران به ۱۰ ماه رسیده است

فدایی، عضو شورای عالی نظام پرستاری: فرمول محاسبه و پرداخت اضافه‌کار متفاوت است و هم‌اکنون پرستار ساعتی ۵۰۰۰ تومان بابت اضافه کار دریافت می‌کند این ظلم در حق پرستاران است. تأخیر در پرداخت معوقات به ۱۰ ماه رسیده و پرستاران شهرستان مرند اضافه کار امسال خود را هم دریافت نکرده‌اند

به گزارش عیارآنلاین، زینب فدایی افزود: با افزایش ۳۰۰ درصدی (۳ برابری) تعرفه‌های پزشکی، سازمان های بیمه به دلیل  پرداخت این تعرفه‌ها تا  مرز ورشکستگی پیش خواهند رفت که نتیجه آن بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی است.

وی با بیان اینکه با افزایش میزان تعرفه‌های پزشکی حتی در مواردی شاهد کاهش میزان کارانه پرستاران هم شدیم، ادامه داد: ۶۰ درصد از افزایش تعرفه پزشکان به خود پزشکان و ۲۷ درصد آن به کل پرسنل بیمارستان تعلق می‌گیرد این در حالی است که بسیاری از خدمات توسط پرستار انجام می شود اما به نام پزشکان ثبت می‌گردد. برای مثال سونداژ، پانسمان، بخیه زدن و… را پرستاران انجام می دهند اما تعرفه آن برای پزشکان منظور می‌شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در خصوص پرداخت اضافه‌کاری در قالب کارانه، خاطرنشان کرد: فرمول محاسبه و پرداخت اضافه‌کار متفاوت است و هم‌اکنون پرستار ساعتی ۵۰۰۰ تومان بابت اضافه کار دریافت می‌کند که یک شیفت ۶ ساعته آن ۳۰ هزار تومان می‌شود، و این ظلم در حق پرستاران است.

فدایی با اشاره به پرداخت نشدن کارانه‌ها از سال پیش تاکنون یادآور شد: تأخیر در پرداخت معوقات به ۱۰ ماه رسیده و پرستاران شهرستان مرند اضافه کار امسال خود را هم دریافت نکرده‌اند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: