۲۸ شهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳

نیروگاه های کشور ٣٩ میلیارد مترمکعب گاز دریافت کردند

نیروگاه های کشور طی ١٨٣ روز امسال نزدیک به ٣٩ میلیارد مترمکعب گاز دریافت کرده اند.

به گزارش عیارآنلاین، بخش های نیروگاهی کشور، در بازه زمانی یادشده به طور میانگین روزانه ٢١٠,٣ میلیون مترمکعب گاز دریافت کرده اند.

حجم تحویل گاز به این بخش از مصرف در مجموع شاهد افزایش سه میلیارد مترمکعبی نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است.

گازرسانی به نیروگاه ها طی سه سال گذشته با هدف کاهش مصرف سوخت های مایع و حفظ محیط زیست افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره می گوید: پارسال در مجموع معادل ٧٢ میلیارد مترمکعب سوخت در بخش نیروگاهی مصرف شد که ۵٨ میلیارد مترمکعب آن (٨٣ درصد) با گاز تامین شد.

به گفته حمیدرضا عراقی، نیروگاه های کشور تا پایان امسال به معادل ٧٣,۵ میلیارد مترمکعب سوخت نیاز دارند که حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب این مقدار از گاز تامین می شود.

با توجه به برابری ارزش حرارتی گاز با سوخت های مایع، با افزایش گازرسانی به نیروگاه ها شاهد کاهش معادل همان مقدار سوخت مایع در این بخش خواهیم بود.

از سوی دیگر، گازرسانی به واحدهای صنعتی نیز در ١٨٣ روز امسال شاهد افزایش ٢,۵ میلیارد مترمکعب بوده است.

 حجم گازرسانی به بخش های صنعتی در بازه زمانی یادشده به ١٧ میلیارد و ۶٧٧ میلیون مترمکعب رسیده است.

توسعه زیرساخت های گازرسانی و افزایش شمار خانوارهای برخوردار از گاز طی سال های گذشته در حالی در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته که شاهد ثبت رکوردهای بی سابقه در این حوزه بوده ایم.

با وجود افزایش شمار خانوارهای برخوردار از گاز طی سال گذشته و امسال، حجم گاز مصرفی این بخش با یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون مترمکعب افزایش به ٢٩ میلیارد و ۵٩١ میلیون مترمکعب رسیده است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: