رئیس سازمان غذا و دارو:

شرکت های دارویی کوچک باید ادغام شوند

دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو: متاسفانه این سازمان نمی تواند شرکت های کوچک داروسازی را با یکدیگر ادغام کند اما اگر قرار باشد ما بازیگر بین المللی در حوزه داروسازی داشته باشیم باید برخی از صنایع دارویی کشور با یکدیگر ادغام و بزرگ تر شوند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر رسول دیناروند افزود: متاسفانه این سازمان نمی تواند شرکت های کوچک داروسازی را با یکدیگر ادغام کند اما اگر قرار باشد ما بازیگر بین المللی در حوزه داروسازی داشته باشیم باید برخی از صنایع دارویی کشور با یکدیگر ادغام و بزرگ تر شوند.
وی خاطرنشان کرد: بطور مثال ۲۰ شرکت ها داروسازی کوچک زیرمجموعه تامین اجتماعی فعالیت می کنند و این شرکت ها می توانند به چهار شرکت داروسازی بزرگ تبدیل شوند؛ همچنین تعداد شرکت های داروسازی زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به پنج تا ۶ شرکت می رسد که می توانند به یک شرکت خیلی بزرگ تر تبدیل شود.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: فقط با ادغام شرکت های دارویی است که آنها می توانند به بازیگر بین المللی و منطقه ای تبدیل شوند.
دیناروند تصریح کرد: سازمان غذا و دارو نمی تواند شرکت های داروسازی را ادغام کند چراکه این سازمان ، یک دستگاه نظارتی بوده و دستگاهی نیست که تصمیمات اقتصادی و سیاسی بگیرد اما فکر می کنیم تنها راه برای عبور از مرزها و تبدیل شدن به بازیگران بین المللی، داشتن شرکت های بزرگ و قوی داروسازی است.
وی اظهار داشت: شرکت های داروسازی ما عمدتا کوچک و تقریبا ۶۰ درصد شرکت های داروسازی ما شبه دولتی هستند به آن معنا که مربوط به نهادهای عمومی هستند.
دیناروند گفت: برای تشویق شرکت های داروسازی به ادغام، نمی توانیم به آنها تسهیلات بدهیم ؛ اینها سیاست های اقتصادی دولت است و باید جای دیگر تصویب شوند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: