عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

مدیریت وزارت بهداشت بر بیمه های درمان مورد تاکید است

خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: برای واگذاری بیمارستان‌ها به بیمه‌ها باید راهکار دقیق و جامعی را تعریف کرد، هرگونه اقدام غیرکارشناسی مشکلات را دوچندان می شود. باید مدیریت هزینه کرد از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد و بر اساس برخی بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، مدیریت بیمه های درمان از سوی وزارت بهداشت مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، رسول خضری درباره پیشنهاد واگذاری بیمارستان ها به بیمه‌ها و سپردن سیاستگذاری‌های حوزه سلامت به وزارت بهداشت، افزود: در برهه‌ای از زمان که وزارت بهداری و بهزیستی در کشور فعالیت می کرد، بیمه ها و بیمارستان ها به صورت مجموعه واحد عمل می کردند و تنها وزارت بهداشت کار سیاستگذاری را انجام می داد.

وی با یادآوری پیشنهادات کمیسیون بهداشت برای تامین هزینه‌های بیمارستان‌ها، ادامه داد: کمیسیون بهداشت مجلس پیشنهادی داشت مبنی بر اینکه بیمه ای وجود داشته باشد تا هزینه بیمارستان ها را برعهده گیرد و مدیریت بر عهده وزارت بهداشت باشد که البته این مهم، با توجه به اهمیتی که دارد نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

خضری تصریح کرد: باید مدیریت هزینه کرد از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد و بر اساس برخی بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، مدیریت بیمه های درمان از سوی وزارت بهداشت مورد تاکید قرار گرفته است.

وی یادآور شد: البته بیمه های درمان در کشور به نوعی چندگانه است و اگر قرار است چنین واگذاری صورت گیرد باید ساز و کار مناسب برای آن در نظر گرفته شود بدون شک برای واگذاری بیمارستان ها به بیمه ها باید راهکار دقیق و جامعی را تعریف کرد در غیر این صورت مشکلات دوچندان می شود.

خضری با بیان اینکه واگذاری بیمارستان ها به بیمه ها و در اختیار داشتن سیاست گذاری از سوی وزارت بهداشت شدنی اما پیچیده است، افزود: ناگفته نماند که هر کشوری که تصمیم به این واگذاری گرفته ابتدا نظام سطح بندی خدمات را مورد توجه قرار داده است و ما نیز ناگزیر هستیم برای کارآمدی بیمه ها، پزشک خانواده را اجرایی کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: برای واگذاری بیمارستان ها به بیمه ها نیازمند ساختاری با طراحی نوین هستیم و در این میان نباید شتابزده عمل کرد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: