اجرای سیاست های نظام جامع ارزیابی از سال تحصیلی آتی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجرای سیاست‌های برای ارزیابی فعالیت مدارس‌ غیردولتی گفت: بر این اساس اجرای سیاست طرح نظام جامع ارزیابی مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام شده است و برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش؛ در خصوص اجرای سیاست‌های برای ارزیابی فعالیت مدارس‌ غیردولتی گفت: بر این اساس اجرای سیاست طرح نظام جامع ارزیابی مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام شده است و برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا همراهی حوزه‌های مختلف آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی برای ارزیابی وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی عنوان کرد: اقدامی از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شده که به این وسیله مراکز آموزشی نیروی انسانی غیر دولتی در نظر گرفته شده است.
گرد با بیان اینکه این مراکز آموزشی به کیفیت مدارس غیر دولتی کمک می‌کند گفت: به این وسیله می‌توان شاهد برنامه‌های توامند‌سازی معلمان در بخش غیر دولتی باشیم.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی اظهار کرد: از دیگر اقداماتی که در حوزه کیفیت‌بخشی به مدارس غیر دولتی مورد توجه قرار گرفته است توجه ویژه به روند فعالیت مؤسسان‌ و معلمان این مدارس است.
وی بیان کرد: به روزرسانی توانایی‌ها و بکارگیری روش‌های نوین یاددهی – یادگیری که از مسائل مهمی است که روند آموزش‌ها اعمال می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: