برنامه سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان برای پذیرش ۷۸ هزار دانشجومعلم

مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان:: در سند راهبردی دانشگاه ۱۰ بند به سیاست های تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافته که از جمله می توان به استانداردسازی دانشگاه و تثبیت ظرفیت آن تا مرز ۷۸ هزار دانشجومعلم، ساماندهی پردیس های دانشگاهی براساس طرح آمایش نظام آموزش عالی و استخدام دانشجو با اولویت استخدام از بوم برای بوم در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی دانشگاه، با اشاره به سالگرد فاجعه منا، از جانباختگان این حادثه یاد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه فرهنگیان، پیش از حضور من در دانشگاه آغاز شد و در این راستا باید از مدیریت سابق دانشگاه یاد کنیم؛  ما نیز همان مسیر قبلی را ادامه دادیم و توانستیم در طول ۳ سال با پیگیری مجدانه تدوین و تنظیم سند را به پایان برسانیم.

دکتر مهرمحمدی با اشاره به اینکه در تنظیم این سند، هیات امنای محترم  دانشگاه با تشکیل جلسات متعدد نقش مهمی در به سرانجام رساندن آن داشتند، افزود:  شیوه های پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان  از پیوست های سند راهبردی دانشگاه به شمار می روند که بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است و آینده دانشگاه را جهت می دهد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ضمن بیان این مطلب که این سند، دانشگاه فرهنگیان را رکن تحول و تعالی آموزش وپرورش  جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کند، خاطرنشان کرد:  در این سند ۱۰ بند به  سیاست های تربیت معلم در  دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافته که  از جمله می توان به  استانداردسازی دانشگاه و تثبیت ظرفیت آن تا مرز ۷۸ هزار دانشجومعلم، ساماندهی پردیس های دانشگاهی براساس طرح آمایش نظام آموزش عالی و استخدام دانشجو با اولویت استخدام از بوم برای بوم در وزارت آموزش و پرورش  اشاره کرد.

وی با یادآوری اینکه براساس برنامه راهبردی دانشگاه، ۷۸ هزار نفر ظرفیت نوبت اول دانشگاه هستند، بیان کرد: البته پذیرش دانشجو معلم در نوبت دوم  هم پیش بینی شده است که به بهسازی و توسعه حرفه ای معلمان شاغل اختصاص دارد که بر این اساس  تا سال ۱۴۰۴، باید ۳۹ هزار صندلی در اختیار معلمان شاغل قرار دهیم

منبع: دانشگاه فرهنگیان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: