نماینده مجلس:

تغییر و تحولات صورت‌گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان تخصصی نیست

مقصودی، نماینده مجلس با انتقاد از اقدام جدید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر و تحول در هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: وزیر آموزش و پرورش طی دو جلسه، نشستی را با اعضای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار کرد که در آن جلسه، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان و تغییر در هیأت امنای این صندوق جزو دستور کار بود.

به گزارش عیارآنلاین، حسین مقصودی با انتقاد از اقدام جدید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر و تحول در هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: وزیر آموزش و پرورش طی دو جلسه، نشستی را با اعضای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار کرد که در آن جلسه، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان و تغییر در هیأت امنای این صندوق جزو دستور کار بود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگرچه تغییر و تحولات ایجاد شده را می توان مثبت تلقی کرد، زیرا نشان‌دهنده آن است که آنچه ما به عنوان طراح تحقیق و تفحص از این صندوق و شرکت های وابسته به آن مطرح کردیم، از سوی متولیان پذیرفته شده؛  اما گله‌مندی ما از آقای فانی و همکارانشان آن است که چند بار به آنها اعلام کردیم که درحال حاضر این تغییرات به صلاح صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته نیست، اما متاسفانه وی با بی توجهی اقدام به این تغییر و تحولات کرده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: از سوی دیگر بارها از طرق مختلف به آقای فانی موضوع را اعلام کردیم که این تغییر و تحولات نباید صورت بگیرد، اما متاسفانه آقای فانی تحت تاثیر فضا قرار گرفتند و این تغییر و تحولات را ایجاد کرده اندد، در حالی که اگر قرار است تغییر و تحولاتی صورت گیرد، نباید اشتباهات گذشته تکرار شود، این در حالی است که در این تغییر و تحولات نیز ایرادات قبلی شکل گرفته است.

وی یادآور شد: اکنون انتخاب هیات مدیره جدید تخصصی نیست و در این زمینه توجهی به سوال استیضاح کنندگان نشده است و به نظر می رسد در این تغییر و تحولات، فضای سیاسی خاصی حاکم شده است.

مقصودی افزود: ای کاش وزیر آموزش و پرورش به جای آنکه به صورت فوری و تنها در دو جلسه این تغییر و تحولات را انجام می دادند، از جامعه فرهنگیان عذرخواهی کرده و جهت احترام به این فضاها استعفا می دادند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس دهم، ادامه داد: از سویی دیگر باید نسبت به رئیس هیات مدیره ماشین سازی اراک که در دو سال اخیر منصوب شده و داماد آقای فانی نیز می باشد، تجدیدنظری صورت می گرفت، زیرا صندوق ذخیره فرهنگیان این شرکت را خرید و اکنون در حال ورشکستگی قرار دارد، در حالی که حداقل آقای فانی می توانست رئیس این هیات مدیره را عزل کرده و با این اقدام پاسخ روشنی به جامعه فرهنگیان می دادند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: آنچه که در قالب این تغییر و تحولات اتفاق افتاده مورد رضایت ما و به صلاح جامعه فرهنگیان نیست و امیدواریم قبل از آنکه استعلامات صورت گیرد، بار دیگر جلسه ای با حضور آقای فانی تشکیل شده و به سمت و سویی حرکت کنیم که هم آبروی مردم حفظ شود و هم سهام سهامداران ماندگار بماند.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: با این تغییر و تحولات نه تنها اتفاق خاصی در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ نخواهد داد بلکه سوءاستفاده های مالی در این صندوق تایید خواهد شد حال امید است وزیر آموزش و پرورش با برگزاری نشست دیگری، تمامی مصوبات جلسه قبل خود را رد کند تا با شروع به کار مجلس، جلسه هم اندیشی برگزار شود و بتوانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: