سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار هنرجو در کاردانش تحصیل کردند

آذرکیش، مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش: در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار هنرجو در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در هنرستان‌های کاردانش کشور مشغول تحصیل بودند و امسال نیز پیش بینی این است که به مقدار سال گذشته هنرجو در هنرستان‌های کاردانش داشته باشیم./در سراسر کشور ۴۴۰۰ هنرستان کاردانش وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به تمهید مقدمات لازم جهت بازگشایی مدارس در مهر ۹۵، اظهار داشت: در سراسر کشور ۴۴۰۰ هنرستان کاردانش وجود دارد.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار هنرجو در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در هنرستان‌های کاردانش کشور مشغول تحصیل بودند و امسال نیز با توجه به اینکه هنوز آمار ثبت نام دانش‌آموزان قطعی نشده است، لذا آمار دقیق اعلام نشده است اما پیش بینی این است که به مقدار سال گذشته هنرجو در هنرستان‌های کاردانش داشته باشیم.

آذرکیش با اشاره به وجود ۱۵۳ رشته مهارتی در چهار گروه «صنعت»، «خدمات»، «کشاورزی» و «هنر» در مقطع کاردانش، خاطرنشان کرد: در گروه صنعت ۶۰ رشته مهارتی، در گروه کشاورزی ۳۳ رشته مهارتی، در گروه خدمات ۱۱ رشته مهارتی و در گروه هنر ۴۹ رشته مهارتی کاردانش وجود دارد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از مجموع ۴۰۰ هزار هنرجوی سال گذشته ۳۷ درصد دختر و ۶۳ درصد پسر بودند، گفت: در تمام مناطق آموزشی کشور هنرستان‌ کاردانش وجود دارد و پوشش ۱۰۰ درصدی در تمام مناطق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از سال تحصیلی جدید هنرستان‌ها در واقع سه ساله خواهند شد، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری در پایه‌های دهم و دوازدهم هنرجوی کاردانش خواهیم داشت و تا سه سال آینده یعنی از مهر ۹۷ استقرار کامل هنرستان‌ها در متوسطه دوم را شاهد خواهیم بود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: