حضور ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس آموزش از راه دور

شاه مرادی، مدیر مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش: هم اکنون یک هزار و ۶۵۶ مدرسه آموزش از راه دور در سطح کشور فعالیت دارد و حدود ۲۰۰ هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است. بر اساس دیدگاه وزیر آموزش و پرورش مدارس آموزش از راه دور باید مثل مدارس غیر دولتی دیده شوند و آموزش از راه دور روشی برای توسعه عدالت آموزشی است .

به گزارش عیارآنلاین، گودرز شاهمرادی در همایش موسسان مدارس آموزش از راه دور استان کردستان ، ماموریت اول این مدارس را جذب و کمک به بازماندگان از تحصیل بیان کرد و گفت :  آموزش آسان ، با کیفیت ، همیشه ، همه جا و برای همه شعار آموزش از راه دور است .

وی توسعه مشارکت در آموزش و پرورش را یکی از سیاست های وزارت عنوان کرد و افزود: بر اساس دیدگاه وزیر آموزش و پرورش مدارس آموزش از راه دور باید مثل مدارس غیر دولتی دیده شوند و آموزش از راه دور روشی برای توسعه عدالت آموزشی است .
شاهمرادی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۶۵۶ مدرسه آموزش از راه دور در سطح کشور فعالیت دارد و حدود ۲۰۰ هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است گفت : در سطح استان کردستان ۲۸ مدرسه آموزش از راه دور در حال فعالیت است که بیش از ۳ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است که به نسبت نرم کشوری وضعیت استان خوب بوده و نیاز به کار بیشتر دارد .
شاهمرادی جایگاه مدارس آموزش از راه دور  را عین مدارس غیر دولتی عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت ارائه امکانات لازم به این مدارس ، از مسئولین آموزش و پرورش استان خواست در صورت امکان این مدارس نیز مورد توجه قرار گیرند .
مدیر مدارس آموزش از راه دور تعداد نیروی انسانی شاغل در این مدارس را ۲۲ هزار نفر در سطح کشور عنوان کرد و با بیان اینکه بکارگیری این افراد یکی از مصادیق اشتغال زایی پایدار است افزود : هم اکنون تعداد ۷۰۰ نفر نیز به عنوان مدیر در مدارس آموزش از راه دور مامور شده اند .
وی در ادامه به تشریح ضرورت برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای لازم در این حوزه پرداخت و گفت : کیفیت بخشی به فعالیت های مدارس آموزش از راه دور یکی از راهبردهای اساسی ماست .
شاهمرادی از طراحی نظارت جامع برای مدارس آموزش از راه دور خبر داد و با بیان اینکه نظارت قوی وظیفه همه ماست ، گفت : مولفه های نظارت به همین منظور پیش بینی شده است .
مدیر آموزش از راه دور وزارت با بیان اینکه بخش توسعه این مدارس فعلا در دستور کار نیست اظهار داشت : آموزش از راه دور ظرفیتی در خدمت آموزش و پرورش است و ما می خواهیم با آموزش با کیفیت خودمان را اثبات کنیم .
وی به ماموریت های جدید  مدارس آموزش از راه دور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه ۹ مولفه برای ظرفیت های آموزش از راه دور شناسایی شده است ، مشکل این بخش را در ساختار مدارس عنوان و تصریح کرد : اولین مشکل آن است که ساختار مدارس باید منطبق با آموزش از راه دور باشد و شورای هماهنگی موسسان می تواند در این حل این مشکل کارساز باشد .
وی در ادامه به اصلاح آیین نامه آموزشی و ضرورت بازنگری در آن و حل مشکلات پرورشی و فضاهای آموزشی مورد نیاز نیز این مدارس نیز اشاره کرد .

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: