حدود ۳ میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور نیاز است

نعیمی، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: اکنون حدود دو و نیم تا سه میلیون مترمربع فضای آموزشی در کشور مورد نیاز است.

به گزارش عیارآنلاین، داوود نعیمی افزود: تحقق این مهم جز با حضور مشتاقانه و پرشور مردم و خیرین مدرسه ساز امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: سالانه خیرین ارقامی را در گردهمایی هایی که در سطح استانها برپا می کنند، متعهد می شوند که در سال جاری نیز یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود و بطور متوسط ۳۵ درصد این ارقام را بصورت ریالی و مابقی بصورت اموال و املاک و تجهیزات است.
نعیمی با بیان اینکه تحقق ریالی و یا ملکی اموال غیرمنقول در برخی مواقع چند سال به طول می انجامد، گفت: خیرین یکسال نیست که متعهد شدند معادل هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت نقد و یا غیرنقدی برای ساخت و یا تجهیز فضاهای آموزشی آموزش و پرورش کمک کنند و این در حالیست که تحقق آن به زمان نیاز دارد.
وی افزود: به رغم برخی مشکلات، تا کنون تعهدات خیرین متوقف نشده و به نوعی این منبع درآمدی مستمر برای تجهیز و نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و از طرفی یک مسیر مستقیم و مطمئن برای آموزش و پرورش است.
نعیمی اظهار کرد: طبق قانون، خیرین مدرسه ساز باید ابتدا بناهای آموزشی را بسازند و در ادامه دولت نیز بیاید و این طرح ها را تکمیل کند اما اکنون با توافق صورت گرفته بین دولت و خیرین، این گروه مخیر است در ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تکمیل اعم از آموزشی، پژوهشی و پرورشی نیز مشارکت کند که این نیز نکته قابل تامل است که از دو سال پیش اجرایی شده است.
معاون سامان نوسازی مدارس در مورد تحقق ساخت و سازهای انجام شده از سوی خیرین مدرسه ساز در کشور گفت: طبق برآوردهایی که تا قبل از سال ۹۲ صورت گرفته، ۱۸ تا ۲۰ درصد فضاهای ساخته شده یا توسط خیرین بعد انقلاب صورت گرفته و یا با مشارکت آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: از سال ۹۲ و پس از حضور دولت یازدهم خوشبختانه نقش خیرین در ساخت فضاهای آموزشی پر رنگ شده و اکنون افزون بر ۳۰ درصد فضاهای تحویل داده شده تا پایان اسفند ۹۴ توسط خیرین و یا با مشارکت آنها تکمیل شده که در واقع یک رویکرد جدید است.
نعیمی گفت: با توجه به این سیر تحولی در نهضت مدرسه سازی از سوی بخش های غیردولتی و مردمی، بدنبال ایجاد پست معاونت مشارکت ها در هر اداره کل باید باشیم.
وی با اشاره به زمینه سازی برای حضور مشتان و داوطلبان در امر مدرسه سازی افزود: یک راهکار تشویقی برای مشارکت در امر مدرسه سازی، اعطای وام و تسهیلات بانکی به خیرین و پرداخت سود وام از سوی دولت است که تاثیری بسیار مطلوب برای حضور خیرین در این مسیر خداپسندانه خواهد داشت.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: