ساز و کار انتشار اوراق قرضه همچنان مبهم

کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: ساز و کار انتشار اوراق قرضه در آینده نزدیک تدوین می شود، تمام مطالبات مراکز طرف قرارداد در صورت انتشار اوراق قرضه پرداخت می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد جواد کبیر در مورد انتشار اوراق قرضه سازمان بیمه سلامت افزود: این اوراق با تصویب مجلس شورای اسلامی برای پراخت مطالبات مراکز طرف قرار داد از سازمان بیمه سلامت منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به مشخص نشدن ساز و کار انتشار اوراق تا زمان حاضر اظهار کرد: در آینده ای نزدیک با تدوین مراحل صدور این اوراق و اینکه چگونه باید در اختیار مراکز طرف قرار داد قرار گیرد، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مورد اینکه چه تضمینی برای پرداخت مطالبات از طریق اوراق وجود دارد نیز چنین اظهار کرد: دولت، اوراق را تضمین خواهد کرد که در صورت واگذاری، مطالبات به مراکز نیز پرداخت می شود.
به گزارش سازمان بیمه سلامت ایران ، کبیر ادامه داد: مطالبات مراکز درمانی و خصوصی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت تا پایان سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که البته مطالبات امسال نیز از ابتدای سال به آن اضافه شده است و چنانچه هشت هزار میلیارد تومان اوراق در اختیار ما قرار گیرد ، می توانیم مطالبات سال گذشته و ۶ ماهه امسال را تسویه کنیم و در این صورت دیگر مشکلی در پرداخت ها نخواهیم داشت.
وی شمار جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران را ۴۰ میلیون تن برشمرد و گفت: فقط در طرح بیمه همگانی ۱۱ میلیون تن بیمه شدند که بیش از ۸۰ درصد این افراد نیازمند و حاشیه نشین هستند.
اوراق قرضه مربوط به بدهی و تعهدات دولت نسبت به سازمان بیمه سلامت ایران است که بخشی از تعهدات به عنوان لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: