صدور مجوز مصرف محصولات سلامت محور از طریق سامانه غذا و دارو

رضایی، مشاور برنامه‌های ارتقاء ایمنی سازمان غذا و دارو: از یکم مهر ماه جاری صدور مجوز مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفاً با ورود به پرتال سازمان غذا و دارو از طریق نام کاربری و رمز عبور مسئول فنی صورت می‌پذیرد.

به گزارش عیارآنلاین، سعید رضایی، مشاور برنامه‌های ارتقاء ایمنی و سلامت اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: پیرو تفویض اختیار امور اجرایی تکمیل اطلاعات مجوزهای بهداشتی و صدور مجوز ترخیص درخواست سیستمی فرآورده های سلامت محور از طریق پرتال سازمان غذا و دارو (TTAC) به مسئولین فنی، از یک مهر ماه سال جاری صدور مجوز مصرف یا عدم مصرف مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفاً با ورود به قسمت «مجوز مصرف» پرتال سازمان غذا و دارو (www.ttac.ir) از طریق نام کاربری و رمز عبور مسئول فنی صورت می‌پذیرد.

وی گفت: مسئولان فنی با پذیرش مسئولیت قانونی و تکمیل مستندات مربوط، طبق تعهدات داده شده در زمان ترخیص و رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان غذا و دارو، اقدام به تکمیل فرآیند صدور مجوز مصرف در سامانه می نمایند.

رضایی در پایان گفت: این اطلاعیه  به مسئولین فنی شرکتهای تولیدی، وارداتی مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،  مدیران عامل شرکت‌های تولیدی و وارداتی مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جهت اجرا ابلاغ شده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: